Wrocław bliżej

Wrocław bliżej – asystent rodzinny

fot. White77,  CC Public Domain

Dzieci są cudowne, ale jak mówi stare porzekadło dostajemy je bez instrukcji obsługi. Wszystkim nam, rodzicom wydaje się, że takiej instrukcji nie potrzebujemy i w ogromnej większości przypadków jest to prawda. Bywają jednak sytuacje, rodziny, które nie dają sobie rady. Powody są różne, jak różni są ludzie. Nieumiejętność przystosowania, niedojrzałość, nałogi, rodzinne patologie. Wtedy niezbędna jest pomoc z zewnątrz. W 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął program pod nazwą Asystent Rodziny. Jest to jeden z najważniejszych programów wsparcia dla rodzin i ludzi samotnych, wspomagających działania MOPS-u. Od początku projektu z pomocy asystenta skorzystało niemal 500 rodzin. Rola asystenta jest bardzo trudna, choć chyba lepszym słowem byłoby: „delikatna”. Wkraczają w najbardziej intymne rodzinne, ludzkie sytuacje, dotykają bardzo złożonych problemów, tych najbardziej osobistych, a kiedy nawet zdobędą zaufanie ludzi, którym starają się pomóc i tak nigdy nie można być pewnym efektu. Dlatego nie każdy może pełnić tę funkcję. Kto zatem może zostać asystentem? Z pozoru sprawa jest prosta, uregulowana przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny. Wymienia się w niej kompetencje jakimi muszą legitymować się kandydaci na tę funkcję. A więc wykształcenie wyższe, pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne etc. oczywiście nienaganna opinia, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną i wszelkie przymioty, którymi może poszczycić się uczciwy i odpowiedzialny człowiek. Najważniejszej jednak cechy zapisać się nie da. Asystenci zatrudnieni we wrocławskim MOPSie, to ludzie o niezwykłej empatii, takcie i kulturze. Cechach niezbędnych dla tego zawodu. Najczęściej występującymi problemami, które stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, co wynika z prowadzonych analiz, jest brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, ale też przemoc, alkohol, problemy zdrowotne. I jak zawsze w takich przypadkach najbardziej poszkodowane są dzieci. Asystent musi dokładnie poznać problem każdej z rodzin i dobrać odpowiednie metody pomocy. Jednocześnie nie wolno mu ze swoją pomocą „wchodzić z butami” na tak delikatny teren. Może wspierać, pomagać, próbować edukować, a przede wszystkim wzmacniać poczucie wartości i motywować. Największy nacisk asystenci kładą głównie na pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego, modelowania sytuacji wychowawczych. Pomocy wymagają również dorośli. Często trzeba pomagać w prowadzeniu domu, zarządzaniu pieniędzmi, sprzątaniu, dbaniu o dom i higienę. Tego wszystkiego nie da się zrobić beż wcześniejszego zbudowania zaufania, otwartości i szczerości w kontaktach. Jak jest to trudne, wiemy wszyscy, również ci, którzy nie mają na co dzień problemów z funkcjonowaniem. Czy projekt przynosi oczekiwane rezultaty? Niech świadczą o tym niektóre wypowiedzi najbardziej zainteresowanych czyli ludzi korzystających z proponowanej pomocy asystentów: -„ dzięki asystentowi stosunki w rodzinie uległy poprawie, wyciszeniu i uspokojeniu”, „ uwierzyłam w swoje siły jako matka”, „ poznałam metody i techniki wychowawcze, nauczyłam się je stosować”, „ z partnerem rzadziej się kłócimy, częściej rozmawiamy, wspólnie ustalamy postępowanie wobec dzieci”. Niech te wypowiedzi będą pointą.
fot. pixabay.com/White77

Wrocław bliżej – asystent rodzinny
4.09 na podstawie 11 głosów

O Autorze

Zbigniew Morawski

Zbigniew Morawski

Doradca prezydenta do spraw medialnych.