Wrocław bliżej

Wrocław bliżej #21: O spokojnym rodzicu i szczęśliwym dziecku

Pupils find something at the school globe

Bardzo dużo i bardzo często słyszymy polityków (każdej opcji) zapewniających nas, jak ważna jest „polityka prorodzinna”, że Europa, w tym oczywiście Polska, się wyludnia, że dzieci rodzi się zbyt mało i że już wkrótce będzie to poważny problem dla starzejącego się kontynentu.

Szczera prawda, tylko z efektami gorzej. Zastanawiające są informacje płynące z Wysp Brytyjskich, według których mieszkający tam Polacy chętniej decydują się na dziecko, niż  rodacy w kraju. Głośny ostatnio jest baby boom w Skandynawii. Dzieje się tam tak nie tylko dlatego, że społeczności te są bogatsze. Główną przyczyną jest możliwość podjęcia pracy przez rodziców nowo narodzonych dzieci. Jednak żeby tak się stało niezbędne jest zapewnienie opieki nad dzieckiem. Z tego powodu Wrocław dofinansowuje miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Ze żłobkami publicznymi sprawa jest, w sensie formalno-prawnym, prosta. Miasto na tę formę opieki wydała w  tym roku niemal 30 milionów złotych. Do 4 kwietnia 2011 roku, do czasu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, sytuacja była bardziej skomplikowana. Ale stało się i mamy odpowiednią ustawę, która pozwoliła na finansowanie żłobków niepublicznych.  Miasto może też zlecać, i robi to, opiekę nad dziećmi powyżej 20 tygodnia życia podmiotom niepublicznym wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniania i opłacania dziennego opiekuna. Tylko w ubiegłym 2014 roku podpisano umowy z 90 żłobkami niepublicznymi na ponad 1500 miejsc. Wszystkie te umowy dotyczą wybranych w otwartych konkursach firm i organizacji pozarządowych. Na zapewnienie opieki w żłobkach niepublicznych Miasto wydało w 2014 roku niemal 7 i pół miliona złotych. utworzono również około stu miejsc w żłobku integracyjnym prowadzonym przez Fundację Promyk Słońca. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 840 tys. złotych. Ważne, że w takim żłobku prowadzone są bardzo specjalistyczne programy dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających wspomagania rozwoju, rehabilitacji, specjalistów logopedów i psychologów. Rozstrzygnięto już konkursy na okres od września 2015 do sierpnia 2016 roku. Już wiadomo z kim podpiszemy umowy na finansowanie opieki. Liczba miejsc znów się zwiększy i będzie ich dokładnie 1842, w tym co najmniej 100 w żłobku integracyjnym (Promyk Słońca), przeznaczonych dla dzieci wymagających szczególnej opieki. Dojdzie do tego jeszcze 75 miejsc w 5 żłobkach prowadzonych przez  Fundację Familijny Wrocław. W tym roku na opiekę nad dziećmi do 3 lat Miasto przeznaczyło prawie 11 milionów złotych, z tego 9 milionów 780 tysięcy to pieniądze dla niepublicznych żłobków prowadzonych przez podmioty gospodarcze.

Wrocław bliżej #21: O spokojnym rodzicu i szczęśliwym dziecku
4 na podstawie 2 głosów

O Autorze

Zbigniew Morawski

Zbigniew Morawski

Doradca prezydenta do spraw medialnych.