Wrocław bliżej

Wrocław bliżej #19: czysty dom-godne życie

Janitor depriving you from dirt

Wszyscy chcielibyśmy być piękni, zdrowi i bogaci przez całe życie, aż do późnej starości. Niestety, nie zawsze i nie wszystkim się to udaje. Życie weryfikuje nasze oczekiwania i nadzieje. Bywa, że zabraknie zdrowia, odporności, często zaradności. Ludzie tworzą społeczności przede wszystkim po to, żeby sobie pomagać, ponieważ w pojedynkę każdy z nas pozostaje bezradny.

Jedną z miar rozwoju cywilizacji jest stosunek grupy do ludzi, którzy nie dają sobie rady. Od 2014 roku Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi program prac porządkowo-konserwacyjnych, którego celem jest  poprawa warunków bytowych mieszkańców Wrocławia. Prace realizowane są w najbardziej zaniedbanych mieszkaniach wrocławian, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W wielu przypadkach taka pomoc jest bezwzględnie niezbędna. Mieszkania te są bowiem tak zaniedbane, że zagrażają bezpieczeństwu samego najemcy, ale też i jego sąsiadów. Taka sytuacja dotyczy najczęściej ludzi starszych, samotnych, niebędących w stanie samodzielnie zadbać o swoje otoczenie.

Wielu zaangażowanych

W prace porządkowe i remontowe zaangażowani są członkowie Centrum Integracji Społecznej – osoby pozostające bez zatrudnienia, przygotowujące się do podjęcia pierwszej pracy. Włączają się również ludzie bezdomni z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz zrzeszone w spółdzielni socjalnej, ale też skazani wyrokami sądów na wykonanie prac społecznie użytecznych.

Trudną kwestią jest przekonanie osoby zamieszkującej lokal do wyrażenia zgody na uprzątnięcie mieszkania. Tu potrzebna jest obecność psychologa. A potem już jest nieco łatwiej. Mieszkania są sprzątane ze śmieci, malowane, wykonuje się drobne prace konserwacyjne, porządkowe. Oczywiście, jak przy każdym remoncie, problemem są pieniądze. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca z przedsiębiorcami, dzięki której materiały budowlane kupowane są po preferencyjnych cenach, a więc więcej mieszkań może być wyremontowanych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwala na zdobycie podstawowego wyposażenia mieszkań, jak meble, pościel, naczynia ubrania, które nieodpłatnie przekazywane są mieszańcom remontowanych lokali.

Uporządkowanych mieszkań przybywa

W 2014 r. usługi konserwacyjno-porządkowe wykonane zostały w 22 mieszkaniach, a w 2015 r. wsparciem objętych zostało 15 lokali. Średni koszt wykonania usługi w jednym mieszkaniu to 3300 zł. W tej chwili blisko 60 kolejnych czeka na remont, a każdego dnia liczba ta się zwiększa. Program jest kontynuowany i docelowo wsparciem objętych ma zostać w skali roku 100 lokali, a budżet przeznaczony na ten cel wynosi 300 tys zł.

Wartością tego projektu są dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, i najważniejsze, to oczywiście pomoc ludziom, którzy jej potrzebują i na nią zasługują. Druga rzecz – to modelowa wręcz współpraca trzech podmiotów: miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Udało się jeszcze coś, a mianowicie sąsiedzka współpraca.To innowacyjne podejście ma na celu obudzenie poczucia odpowiedzialności za losy sąsiadów, ludzi mieszkających tuż obok nas, których niestety często nie dostrzegamy, a znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Wrocław bliżej #19: czysty dom-godne życie
4.5 na podstawie 8 głosów

O Autorze

Zbigniew Morawski

Zbigniew Morawski

Doradca prezydenta do spraw medialnych.