Wrocław bliżej

Wrocław bliżej #15: 2+3 i jeszcze więcej

family-730320_1280
Anna Szarycz

Politycy, socjologowie, publicyści wciąż zwracają uwagę na to, że w Polsce zbyt mało rodzi się dzieci. To duży problem, szczególnie w kontekście naszej przyszłości.

Dlatego już dziesięć lat temu uruchomiliśmy program „2+3 i jeszcze więcej”. Program ten adresowany jest do rodzin z większą ilością dzieci. Formy pomocy i wsparcia rodzin wielodzietnych są bardzo różnorodne, bo starają się odpowiadać na te potrzeby, które pojawiają się w rodzinach najczęściej. Nieustannie nad programem pracujemy, staramy się go rozszerzać i dopasowywać do zgłaszanych przez rodziny potrzeb. Tylko w 2014 roku z wrocławskiego programu skorzystało 4.259 rodzin z 25.240 dziećmi.

W ramach programu oferowana jest pomoc finansowa, pomoc rzeczowa (np. wyprawki szkolne), bezpłatne poradnictwo i bezpłatne dodatkowe szczepienia (przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom, rotawirusom) oraz ulgowe bilety wstępu do różnych obiektów (na kąpieliska, do zoo, muzeów i teatrów) i na przejazdy MPK i pociągami osobowymi (w soboty, niedziele i święta w graniach miasta). Rodziny wielodzietne otrzymują także wsparcie w ramach opieki żłobkowej i przedszkolnej (preferencje rekrutacyjne i brak opłaty za pobyt). Jako miasto włączyliśmy się również w rządowy program Karta Dużej Rodziny. Do dziś karty odebrało 1.811 rodzin.

Aby jeszcze bardziej wsłuchiwać się w potrzeby wrocławskich rodzin, powołaliśmy rzecznika ds. rodziny. Do jego zadań należy m.in. analizowanie wniosków i pytań mieszkańców oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Rzecznik także inicjuje i wspiera realizację nowych pomysłów.

Między innymi z jego inicjatywy i Wrocławskiej Rady Kobiet w ramach pilotażu uruchamiamy właśnie dwa kluby rodzica. W ich ramach chcemy tworzyć przestrzeń otwartą dla inicjatyw rodzicielskich, wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń, podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Przestrzeń ta tworzona jest w bibliotekach przy ul. Namysłowskiej i Bulwarze Ikara. Od zeszłego roku działa również Klub Mam przy ul. Rydygiera, prowadzony przez fundację i finansowany przez miasto.

Nie zapominamy również, że szczególnej pomocy potrzebują rodziny, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają wsparcia finansowego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dofinansowanie i wsparcie potrzebujących we Wrocławiu miasto wydałow roku 2014 – 233.764.259 zł. W ramach pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów, obok wielu funkcjonujących mechanizmów, rozwijamy nowe formy wsparcia. W tym roku zatrudniliśmy 21 asystentów rodziny, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów zarówno wychowawczych, jak i socjalno-bytowych, wskazują możliwości rozwoju zawodowego, jak i kompetencji rodzinnych.

Wrocław bliżej #15: 2+3 i jeszcze więcej
3.48 na podstawie 91 głosów

O Autorze

Anna Szarycz

Anna Szarycz

W urzędzie pracuje od 2005 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta miasta. Nadzoruje zadania z obszaru kultury, sportu (z wyjątkiem spraw dotyczących organizacji TWG 2017), rekreacji, turystyki, zdrowia i spraw społecznych. Jednym z największych sukcesów wiceprezydent jest zabezpieczenie blisko 4 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To jeden z najlepszych wyników w kraju.