Wrocław bliżej

Wrocław bliżej #14: Czas rodziny

Miesiąc_Rodziny_24_mja_21_czerwca
Anna Szarycz

Maj i czerwiec to czas rodziny – świętujemy Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka. 
To ważne dni, które przypominają nam o szczególnej roli rodziny zarówno w życiu prywatnym jak i społecznym.

To dobry moment, by napisać kilka słów o kierunkach, jakie już od kilku lat obraliśmy w działaniach na rzecz wrocławskich rodzin i które nieustannie staramy się rozwijać. Z wielu powodów uważamy, że naszym obowiązkiem jest opieka nad rodziną.

Nasze myślenie oparliśmy na trzech podstawowych filarach: wsparciu rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów oraz promocji wartości rodziny i wzmacnianiu jej społecznej roli.

Wsparcie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, to bardzo szeroki obszar, w którym najważniejsze chyba miejsce zajmuje stworzenie miejsc dla dzieci we wrocławskich żłobkach czy przedszkolach. Jest to bardzo istotny element organizacji życia rodziny, dlatego staramy się go nieustannie rozwijać, analizując wszelkie potrzeby, ale też oczekiwania ludzi. Ale wsparcie rodziny to również szereg innych działań, budowanych i rozwijanych przez wiele lat.

Przykładem takich działań jest np. sieć wrocławskich poradni rodzinnych. Prowadzą one bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, wspierają rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i rodzinnymi, organizują warsztaty w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz mediacje rodzinne. W 2006 roku tworząc program we współpracy z organizacjami pozarządowymi zaczynaliśmy od 4 poradni, aktualnie mamy ich 24 w różnych rejonach miasta. Korzysta z nich rocznie ok. 8 000 tys. osób. Na ich funkcjonowanie przeznaczyliśmy w latach 2014- 2016 ok. 2 400 000 zł.

Mieszkańcy Wrocławia mogą również korzystać z bezpłatnych konsultacji prawników i mediatorów ramach Sieci Biur Porad Obywatelskich, które udzielają porad prawnych osobom indywidualnym oraz zachęcają do korzystania z mediacji jako efektywnej formy rozwiązywania konfliktów. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć, że w lutym tego roku działania Miasta i organizacji pozarządowych zostały docenione w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, podczas którego otrzymaliśmy Nagrodę Główną za “Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych w Polsce” , wyprzedzający wdrażane systemowe zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Wrocław bliżej #14: Czas rodziny
3.49 na podstawie 87 głosów

O Autorze

Anna Szarycz

Anna Szarycz

W urzędzie pracuje od 2005 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta miasta. Nadzoruje zadania z obszaru kultury, sportu (z wyjątkiem spraw dotyczących organizacji TWG 2017), rekreacji, turystyki, zdrowia i spraw społecznych. Jednym z największych sukcesów wiceprezydent jest zabezpieczenie blisko 4 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To jeden z najlepszych wyników w kraju.