Miasto Transport

Nowe tramwaje i autobusy dla Wrocławia

Blogi Wrocław

W ostatnim czasie MPK we Wrocławiu informowało o swoich planach dotyczących zakupów nowych tramwajów i autobusów – w sumie ok. 170 pojazdów do 2019 roku. Jak zapowiada przewoźnik, dzięki tym zakupom liczba kursów dostępnych dla osób starszych, niepełnosprawnych i opiekunów z dziećmi wzrośnie aż o 1000 dziennie. Jednocześnie pojawiły się komentarze, że planowane do zakupu tramwaje nie spełnią kryterium dostępności dla pasażerów o różnego rodzaju ograniczeniach sprawności w poruszaniu się. Dlatego w imieniu Powiatowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych chciałabym zająć nasze wspólne stanowisko w sprawie kupna nowego taboru tramwajowego dla Wrocławia.

Jako Rada Konsultacyjna nie tylko reprezentujemy sprawy osób z niepełnosprawnością, ale mamy również pełną świadomość rozumienia tych spraw, bowiem same nas one „dotykają” – trzech z pięciu członków rady posiada stopień niepełnosprawności ruchowej. Ponadto jako Rada reprezentujemy środowisko osób z niepełnosprawnościami – będąc przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych. Mamy więc prawo do wypowiadania się w sprawach, które nas dotyczą, odnosząc jednocześnie wrażenie, że niektórzy sobie to uzurpują.

Patrzymy dzisiaj na zakupy kolejnych tramwajów. Projekt w sumie dotyczy zakupu aż 56 tramwajów, dzięki którym we Wrocławiu zdecydowanie poprawi się dostęp do kursów tramwajowych dla osób o ograniczonej mobilności, pasażerów niepełnosprawnych, jak i opiekunów z dziećmi. 16 z nich jest już dostarczanych, a podpisana umowa dotyczy 40 pozostałych pojazdów. Unijni urzędnicy nie mają wątpliwości, że zakup tramwajów z minimum 20% niskiej podłogi zrealizuje jeden z głównych celów projektu, czyli zapewnienie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się. Trudno się z tym nie zgodzić.

Jako Przewodnicząca Rady jestem szczęśliwa, że nasze miasto co roku zwiększa poprzez środki komunikacji naszą dostępność w życiu miasta! Mamy aż 40% dostosowanych tramwajów i 100% autobusów – to pojazdy niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb pasażerów mających problem z poruszaniem się. Chce się żyć!

Planowane nowe tramwaje to jedna czwarta całego taboru tramwajowego we Wrocławiu. Miasto pozbędzie się starych 30–40-letnich, w całości wysokopodłogowych pojazdów bez udogodnień, na rzecz nowych! Już się cieszę na tę myśl, że ludzie, którzy nie mogli dokądś dojechać lub mieli w tym dużą trudność, bo nie było dostosowanego tramwaju na ich trasie, będą mieli w końcu nową możliwość poruszania się po Wrocławiu. Na wszystkich liniach przybędzie o 1000 kursów więcej dziennie taborem tramwajowym dostępnym dla osób o ograniczeniach ruchowych. To będzie największa wymiana taboru tramwajowego we współczesnej historii MPK, a przecież właśnie tego oczekujemy od miasta – zwiększenia naszej mobilności poprzez dostosowane środki komunikacji.

Jako Rada Konsultacyjna zdajemy sobie sprawę, że tramwaje w 100% niskopodłogowe są może i bardziej dostępne, ale niestety dwa razy droższe, co oznacza, że gdyby miasto wybrało tę wersję, mając określoną pulę środków mogłoby zakupić o połowę mniej tramwajów. To z kolei przełożyłoby się na mniejszą liczbę dostępnych dla nas kursów. Jeśli mamy więc wybierać pomiędzy 40 a 20 tramwajami, z których obie pule spełnią kryterium dostępności, oczywiście wybieramy tę większą liczbę.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że konstrukcja w stu procentach niskopodłogowa obarczona jest też takimi minusami, jak bariery wewnątrz pojazdu (przewężenia wynikające z tego, że trzeba gdzieś schować obowiązkowe podzespoły). Nie są to więc z naszego punktu widzenia tramwaje idealne. Ponadto należy podkreślić, że w dostarczanych już dla Wrocławia z pierwszej puli projektu tramwajach moderus beta z poznańskiego Modertransu człon niskopodłogowy to niezabudowany płaski fragment (4m na 2m), który pozwala na swobodne manewrowanie wózkami inwalidzkimi i wózkami dziecięcymi. Takie rozwiązanie nie jest spotykane w innych pojazdach, nawet w 100% niskopodłogowych. Przestrzeń wewnątrz pojazdu zarówno na niskiej i wysokiej podłodze posiada bardzo szerokie przejścia (ok. 1m w najciaśniejszym miejscu). Dla porównania, w niektórych częściach pojazdów w 100% niskopodłogowych, szerokość przejścia jest o połowę mniejsza.

Korzystając z możliwości wyrażenia swojej opinii w sprawie wymiany taboru wrocławskiego MPK, popieramy inicjatywę zakupu w nowym postępowaniu przetargowym aż 40 nowych tramwajów i czekamy na nowe, dostępne dla nas pojazdy na wrocławskich torowiskach.

Nowe tramwaje i autobusy dla Wrocławia
1.98 na podstawie 98 głosów

O Autorze

Agata Roczniak

Agata Roczniak

Agata Roczniak – przewodnicząca Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, członkini Rady Programowej fundacji Evy Minge – Black Butterflies.