Polityka Sport

Dolnośląskie Delfinki – pływalnie w całym regionie!

Delfinki (1)

Dolnośląskie Delfinki, projekt budowy przyszkolnych pływalni, stał się obowiązującym prawem. Sejmik województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę, w wyniku której w wybranych we wcześniejszym konkursie miejscowościach – Chocianowie, Głuszycy, Górze, Strzegomiu i powiecie lwóweckim – zostaną wybudowane Dolnośląskie Delfinki. Przeznaczymy na nie 5 milionów złotych.

Dolnośląskie Delfinki posłużą nie tylko uczniom do nauki i doskonalenia pływania. Baseny będą także otwarte poza godzinami lekcyjnymi. W weekendy, ferie i wakacje będą mogły służyć społecznościom lokalnym do celów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Pływalnie będą także w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Program Dolnośląskie Delfinki to inicjatywa samorządu województwa zakładająca budowę małych krytych pływalni z 4-torową niecką basenową o wymiarach 8,5 x 16,67 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m. Będzie współfinansowana ze środków budżetu województwa dolnośląskiego, pieniędzy ministerialnych oraz wkładu własnego gminy, na terenie której powstanie pływalnia.
Do końca marca 2016 r. sejmik wojewódzki podejmie uchwałę dotyczącą ujęcia budowy basenów w Programie Rozwoju Bazy Sportowej na Dolnym Śląsku. We wrześniu 2017, po otwarciu wybudowanych „Delfinków”, będziemy mogli powiedzieć z pełną stanowczością, że na mapie Dolnego Śląska znikają „białe plamy” bez krytych pływalni.
Nasz autorski projekt został zauważony i doceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wskutek tego będzie realizowany w całej Polsce! Jest mi także niezmiernie miło, że nasza wspaniała dolnośląska pływaczka, Pani Alicja Tchórz, zgodziła się zostać twarzą tego programu. Razem będziemy promować sport, pływanie i zdrowy tryb życia.
To naprawdę dobry projekt.

Dolnośląskie Delfinki – pływalnie w całym regionie!
4.5 na podstawie 14 głosów

O Autorze

Jerzy Michalak

Jerzy Michalak

Z zawodu jest adwokatem, z zamiłowania samorządowcem i aktywnym działaczem organizacji pozarządowych: Junior Chamber International oraz Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców. W latach 2010-2014 był radnym miejskim Wrocławia i wówczas zainicjował i prowadził projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie jest członkiem zarządu Województwa Dolnośląskiego.