Edukacja Miasto Rozwój

Wrocławskie Forum Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

logo3_132997_20160826141525

Wczoraj w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 uczestniczyłem w debacie, dotyczącej przygotowywania nowej strategii rozwoju Wrocławia w perspektywie do 2030 roku. Jednym z elementów strategii jest wrocławska edukacja, a przede wszystkim to, w jakich kierunkach ma być kształtowana.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych, Dyrektorzy wrocławskich szkół i placówek oraz zaproszeni goście.

Spotkanie podzielone było na dwie części:

– pierwsza, dotyczyła uczelni wyższych

– druga związana była z polityką edukacyjną, jaką prowadzi Gmina Wrocław

Współpraca akademicko-szkolna

W pierwszej części debaty przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz Akademii Młodych Uczonych i Artystów zastanawiali się z nami, w jaki sposób kształtować współpracę akademicko-szkolną. Okazało się, że bardzo istotnym elementem pogłębiania współpracy pomiędzy ośrodkami uczelni wyższych, a placówkami prowadzonymi przez Miasto jest wzmacnianie tradycji kooperacji, która jest obecna w środowisku edukacji wrocławskiej. Przedyskutowaliśmy tworzenie swoistych „pomostów” pomiędzy szkolnictwem wyższym, a ośrodkami edukacyjnymi Miasta np. w postaci Akademii Młodych Uczonych i Artystów czy działania Liceów Uniwersyteckich.

wf-edukacji-szlolnictwo-007

Współpraca, którą omówiliśmy jest nieodzownym elementem kształtowania polityki edukacyjnej Miasta. Jak się okazało spójność działań edukacyjnych akademicko-szkolnych przekłada się na życie mieszkańców i prowadzi do rozwoju kultury innowacyjności. Badania prowadzone przez uczelnie wyższe przyciągają do Wrocławia inwestorów, którzy chcą skorzystać z nowatorskich pomysłów, a to wpływa na życie mieszkańców np. poprzez powstawanie nowych miejsc pracy.

wf-edukacji-szlolnictwo-011

Polityka edukacyjna Miasta

Prowadząc drugą część spotkania, pod dyskusję poddałem kwestię polityki edukacyjnej Miasta, rozwoju placówek niepublicznych na wrocławskim „rynku” edukacyjnym i edukacji mniejszości.

Wraz ze współuczestniczącymi zastanawialiśmy się nad kształtowaniem spójnej wizji wrocławskiej edukacji, która przekłada się na rozwój kapitału społecznego budowanego od poziomu przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto.

Zastanawialiśmy się, czy i w jaki sposób Gmina Wrocław powinna kooperować z coraz prężniej rozwijającą się bazą szkół i placówek, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Wrocław? Poddałem pod dyskusję kwestię dotowania uczniów w placówkach niepublicznych, które korzystają ze środków finansowych Gminy, formy zatrudniania w nich nauczycieli oraz to, w jaki sposób można byłoby zacieśnić współpracę placówek niepublicznych z samorządem. Omówiliśmy szanse i zagrożenia związane z rozwojem placówek nie prowadzonych przez Gminę Wrocław. Myślę, że współpraca obu segmentów rynku oświatowego jest wyzwaniem dla rozwijania różnorodności wynikającej z potrzeb mieszkańców, któremu powinniśmy wyjść naprzeciw.

 

wf-edukacji-szlolnictwo-003

Ostatni panel dyskusyjny poświęcony był edukacji międzykulturowej we Wrocławiu. Dyskutowaliśmy nad tym jak reagować na nowe zjawiska w obszarze edukacji, związane z coraz większym napływem obcokrajowców do Miasta? Wnioski, jakie nasunęły mi się po dyskusji, oscylują wokół kształtowania czterech kluczowych kompetencji u uczniów aklimatyzujących się w naszym Mieście:

– umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych

– kształtowania świadomości swojej kultury i szacunku do innych

– rozwijania wiedzy międzykulturowej

– umiejętności rozmowy, która jest kluczem przy rozwiązywaniu konfliktów

Reasumując, myślę że wnioski jakie zostały wypracowane na Forum Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, będą zasadniczym wkładem merytorycznym w perspektywie tworzenia nowej strategii Wrocławia na płaszczyźnie edukacji. Pewnym jest, że konkluzje której pojawiły się na wczorajszej debacie, powiązane są ściśle z Wrocławską Strategią Edukacyjną. Celem strategii jest prowadzenie takich działań ze strony władz miejskich, aby sprzyjały one polepszaniu klimatu podnoszącego potencjał rozwoju Wrocławia oraz lokalnej kultury edukacyjnej. Wspomniany dokument bez wątpienia będzie fundamentem w obszarze edukacji przy tworzeniu strategii Wrocławia.

wf-edukacji-szlolnictwo-014

Podczas rozmów staraliśmy się kompleksowo ująć system edukacji od przedszkoli aż po szkolnictwo wyższe. Podkreślałem, że budowanie spójnej polityki oświatowej we Wrocławiu wymaga szerokiego spojrzenia na wszystkie poziomy edukacji i podmioty znajdujące się na „rynku” edukacyjnym. Pamiętajmy, że celem strategicznym wrocławskiej edukacji jest kształcenie mieszkańców już od najmłodszych lat – zaczynając od przedszkoli aż po studia – tym samym zacieśniając współpracę akademicko-szkolną. Wszystkie tego typu kooperacyjne działania pozwalają w konsekwencji znaleźć mieszkańcom pracę na terenie Miasta, a to wpływa na poziom życia nas wszystkich.

Jestem przekonany, że potencjał wypracowany przez lata na gruncie wrocławskiej edukacji zostanie właściwie wykorzystany przy tworzeniu strategii Wrocławia. Myślę, że nowe możliwości rozwoju i wyzwania, które kształtują się przed nami pozwolą Miastu utrzymać pozycję lidera edukacji w Polsce, mimo następujących zmian i wzrostu konkurencyjności.

Wrocławskie Forum Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
4.75 na podstawie 32 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.