Miejsca Przedsiębiorczość Rozwój

Wrocław wygrał sprawę o centralizację rozliczeń podatku VAT w samorządach

Autor: artbeauty
Marcin Urban

W dniu 29 września 2015 roku zapadł kluczowy dla polskich samorządów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący statusu podatkowego gminnych jednostek budżetowych. Trybunał orzekł, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że samorządy znacznie skuteczniej będą mogły rozliczać VAT jako jeden podatnik i przez to więcej pieniędzy zostanie w ich budżetach.

Pozytywny dla Wrocławia wyrok w tej sprawie ma dla polskich samorządów przełomowe znaczenie, porządkuje bowiem podstawowe zagadnienie podmiotowości prawno-podatkowej gmin, przesądzając, że podatnikiem VAT jest gmina, a nie jej jednostki budżetowe.

Czeka nas sporo pracy ponieważ samorządy będą zobligowane do centralizacji rozliczeń podatku VAT poprzez przygotowanie jednej wspólnej deklaracji VAT-7 dla urzędu i wszystkich jednostek budżetowych. Z drugiej jednak strony, w wielu przypadkach podatek VAT, który dotychczas nie był rozliczany z uwagi na rozdzielenie między jednostkami budżetowymi zakupów (głównie inwestycji) i związanej z nią sprzedaży, zostanie w miejskiej kasie. Dotychczas tylko sprawnie działające samorządy skutecznie rozliczały VAT poprzez odpowiednie rozdzielanie zadań między jednostkami budżetowymi. Po zmianie, proces odzyskiwania VATu będzie znacznie skuteczniejszy bo nie będzie zależał od kwestii organizacyjnych.

Miasto Wrocław widzi wiele korzyści wynikających z powyższego wyroku. Taki sposób rozliczania podatku może być podstawą do realizacji wielu oszczędności w zakresie wykonania budżetu. W samorządach znacznie skuteczniej będzie można podatek VAT rozliczać, co w efekcie pozytywnie wpłynie na stan finansów. Wrocław od wielu lat skutecznie odzyskuje podatek VAT poprzez właściwe zarządzanie finansami i projektami inwestycyjnymi. Niemniej jednak na pewno odzyskiwanie podatku VAT będzie teraz znacznie łatwiejsze. Istnienie prawa do odliczenia VAT będzie analizowane z perspektywy jednego podatnika, bez względu na to, która z jednostek dokona zakupów i sprzedaży. Ponadto będzie możliwe wprowadzenie jednej wspólnej polityki w zakresie odliczeń VAT oraz wykonywania czynności opodatkowanych.

Wrocław od samego początku stał na stanowisku, że nowe zasady rozliczeń podatku VAT w samorządach nie powinny skutkować korektami wstecz, a jedna deklaracja powinna dotyczyć okresu przyszłego. Liczymy w tym zakresie na pozytywne stanowisko Ministra Finansów.

Wrocław wygrał sprawę o centralizację rozliczeń podatku VAT w samorządach
4.59 na podstawie 29 głosów

O Autorze

Marcin Urban

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. W Urzędzie Miejskim pracę rozpoczął w Wydziale Podatków i Opłat, którym potem kierował. Od 2007 r. Skarbnik Wrocławia. Kierował wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego SAP w Urzędzie Miejskim oraz projektem Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard.