Miasto Miejsca Rozwój

Wnioski do nowego Studium zebrane

zaprojektuj-wroclaw-br-004

Właśnie mamy za sobą ważny etap opracowania nowego Studium – zebrano wnioski od wszystkich, którzy chcą mieć coś do powiedzenia o przyszłości miasta. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Wnioski świadczą o zainteresowaniu i aktywności tych, którym zależy na mieście. Dla tej aktywności kształtuje się przestrzeń. Będą wkładem w konstruowaniu kierunków polityki przestrzennej miasta.

3 listopada został zarejestrowany najprawdopodobniej ostatni wniosek do nowego Studium, ma numer 1997. Oczywiście zawsze trzeba się liczyć, że poczta dostarczy kolejny, bo właściciele wrocławskich nieruchomości mieszkają także w Chicago (stamtąd przysyłano uwagi do planów miejscowych), a o zmianach dokumentów strategicznych dla miasta wieści rozchodzą się po całym świecie.

Wnioski składane do opracowywanych dokumentów planistycznych tak naprawdę są najważniejsze. Ten etap opowiada o oczekiwaniach mieszkańców, aktywistów, stowarzyszeń, o zamierzeniach inwestorów, deweloperów, biznesmenów, o przekonaniach działkowców, rowerzystów, rad osiedli, dzieci… Opowiada, w jakim kierunku powinno rozwijać się nasze miasto. Jak chcą żyć ludzie w drugiej dekadzie XXI w., jak chcą spędzać wolny czas, czy interesuje ich kultura, jaki chcą mieć dostęp do terenów zieleni, czy potrzebują przestrzeni publicznych i jakich.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia – najważniejszy dokument planistyczny dla całego miasta, istotny, bo planuje i projektuje przyszłość miasta, a oficjalnie – wyznacza kierunku rozwoju. Tym razem prezydent wyznaczył rekordowy termin na wypowiedzi o mieście – 200 dni (to prawie 7 miesięcy). Przypomnę, że przy opracowaniu Studium 2006 i Studium 2010, wnioski zbierane były przez 1 miesiąc. Do Studium 2006 wpłynęło 427 wniosków, a do Studium 2010 – 310 wniosków.

Według zarejestrowanych wniosków do nowego Studium 2017, najbardziej popularnym i najczęściej poruszanym tematem jest zieleń, rekreacja i ogrody działkowe (ponad 42% złożonych wniosków), tematyka związana z transportem (35,5%) i ochroną wartości, w tym dziedzictwa kulturowego (ponad 15%). Wnioskowano o możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w różnych częściach miasta. Wypowiadano się o zagospodarowaniu Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz parkowaniu.

Przez dwa tygodnie października urbaniści z Biura Rozwoju Wrocławia wraz z aktywistami miejskimi i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej spotykali się z mieszkańcami wrocławskich osiedli. Spotkania były częścią uspołecznionego procesu sporządzania nowego Studium i Strategii 2030. Rozmowy, dyskusje i wymiana myśli odbywały się każdego dnia w innym punkcie Wrocławia: na Wielkiej Wyspie, Karłowicach, Ołtaszynie, Krzykach, Leśnicy, Zawidawiu, Brochowie, Kozanowie, Poświętnym i Nowym Dworze. Największa frekwencja była na spotkaniach na Wielkiej Wyspie i Brochowie. Fotorelacja z poszczególnych punktów osiedlowych znajduje się na fanpage’u Biura Rozwoju Wrocławia i w aktualnościach strony nowego Studium Wrocławia.

Październik był również miesiącem, w którym ruszył cykl tematycznych forów o mieście, odbywających się w CRZ Krzywy Komin. Przy licznym i aktywnym udziale mieszkańców, zorganizowano dotychczas cztery z nich: Forum Zieleni i Środowiska, Mobilności, Mieszkalnictwa oraz Gospodarki. Każde forum rozpoczynała seria wystąpień specjalistów, po której następowała część konsultacyjna, czyli warsztaty z mieszkańcami. Najbliższe – Forum Planowania Przestrzennego przewidziane jest na 14.11.2015 r.

Teraz  przed nami kolejny etap – rozpatrywanie wniosków. Każdy z nich będzie indywidualnie analizowany. Są już grupowane tematycznie i nanoszone na mapę zgodnie z rejonem, którego dotyczą. Analizowane są także wspólnie, by zorientować się, jakie są ich wzajemne relacje. Dyskutujemy. Potem zostaną przedstawione prezydentowi. Potem znowu będziemy dyskutować, potem prezydent podejmie decyzje, jak je rozstrzygnąć.

Jest więc nad czym się zastanawiać… Jeszcze raz dziękujemy.

 

Wnioski do nowego Studium zebrane
4.43 na podstawie 21 głosów

O Autorze

Anna Sroczyńska

Anna Sroczyńska

Architekt, urbanista, od marca 2015 r. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia