Miejsca Rozwój

Tak zmienią się Stabłowice

aleja-osiedlowa

Rada Miejska Wrocławia uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej. Dzięki niemu równolegle do ul. Wojanowskiej zostanie wytyczona promenada osiedlowa. Ma ona się stać nowym centrum Stabłowic. Tu będzie można zrobić zakupy, odpocząć czy pograć w piłkę na boisku.

W pierwszych latach tego wieku jednym z najważniejszych priorytetów prezydenta Dutkiewicza było ułatwienie wrocławianom, zwłaszcza młodym ludziom, zdobycie mieszkania. Jednym z ważnych działań w tym kierunku było przygotowanie uzbrojonych terenów dla budynków mieszkaniowych. Było to celem rozpoczętego wtedy programu mieszkaniowego. W jego ramach zaprojektowano nowe osiedle, położone pomiędzy Stabłowicami Starymi i Nowymi. Nazwano je roboczo Stabłowice Ogrodowe.

© autorzy OpenStreetMap

Osią komunikacyjną osiedla ma być ul. Wojanowska, dochodząca do ul. Fieldorfa. W ten sposób osiedle będzie powiązane przez ul. Kosmonautów z centrum Wrocławia. Pozwoli to również na poprowadzenie środkiem osiedla linii autobusowej. Budowa osiedla stanowi część większego zamierzenia urbanistycznego – wykreowania dużej dzielnicy mieszkaniowej w zachodniej części miasta, która zawsze była obecna w planach urbanistycznych.

Na nowym osiedlu potrzebne są usługi

W wyniku serii analiz przyjęliśmy, że lokalizację w osiedlu sklepów, różnego rodzaju usług, restauracji i innych potrzebnych mieszkańcom obiektów w znacznej mierze pozostawimy wolnemu rynkowi. Oczekiwano, że inwestorzy wznoszący domy mieszkalne sami będą zainteresowani w lokowaniu lokali usługowych w parterach budynków mieszkaniowych. Dlatego plany miejscowe wskazywały wiele miejsc usytuowania obiektów usługowych i tylko w niektórych z nich były one obowiązkowe.

Po uchwaleniu planów wiele przedsiębiorstw deweloperskich podjęło inwestycje na obszarze wyznaczonym do budowy osiedla. Powstał tam również duży kompleks budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego. A więc sukces, jeżeli chodzi o inwestorów i mieszkańców. Niestety niewidzialna ręka rynku nie zadziałała w sferze usług i tylko w nielicznych budynkach inwestorzy usytuowali pomieszczenia o takim przeznaczeniu. Miejsca, gdzie takie lokale były obowiązkowe, w ogóle nie zostały zabudowane. W tej sytuacji niezbędna była interwencja planistyczna.

Nowe centrum osiedlowe wzdłuż Wojanowskiej

Należało dokonać takich zmian w przepisach urbanistycznych, aby dynamicznie rozwijające się osiedle nabrało charakteru dobrze wyposażonej przestrzeni miejskiej. W pasie terenu po północnej stronie ul. Wojanowskiej zaplanowaliśmy centrum dla osiedla. Przebiegać tu będzie szeroka, alejowa, wysadzana drzewami promenada spacerowa, biegnąca od ul Daktylowej prawie do ul. Stoszowskiej. Będzie ona łączyć ze sobą wszystkie istniejące i przyszłe części osiedla.

Przespacerujmy się nową promenadą. Zaczniemy od niewielkiego rynku, który położony będzie w pobliżu ul. Daktylowej, w samym środku osiedla. Powinien on być tak ukształtowany, aby był dobrze rozpoznawalnym miejscem spotkań mieszkańców. Przylegać będzie do niego osiedlowe targowisko, a za nim średniej wielkości pawilon handlowy. W ten zostaną powiązane ze sobą uzupełniające się formy handlu detalicznego.

Strefa spotkań

Dalej, w kierunku wschodnim, przy skrzyżowaniach z trzema kolejnymi uliczkami łączącymi Wojanowską z Arbuzową, Olbrachtowską i Piotrkowską, ulokowane będą po dwa budynki handlowo-usługowe. W jednym z nich zarezerwowano miejsce na przychodnię lekarską, tak potrzebną w tej okolicy. Pasy terenu pomiędzy skrzyżowaniami przeznaczone zostały na boiska sportowe, place zabaw oraz małe parki. Na końcu promenady, niedaleko ul. Piotrkowskiej, powstanie nowe przedszkole.

Miejsce na nową szkołę i plac rekreacyjny

Zaplanowaliśmy również inne ważne dla całych Stabłowic obiekty. W innym już planie miejscowym zarezerwowaliśmy teren pod szkołę publiczną przy ul. Towarowej. W pobliżu wyznaczono również tereny wokół stawów pozostałych po wyrobiskach cegielnianych po obu stronach ul. Głównej. Rozpoczęły się również prace nad planem miejscowym, który pozwoli na zbudowanie placu rekreacyjnego na trójkątnym terenie pomiędzy ulicami Samotną, Wełnianą i Górecką w ramach budżetu obywatelskiego.

Trzeba pamiętać, że plany miejscowe tylko rezerwują teren dla różnego rodzaju potrzebnych obiektów. W ten sposób otwierają drogę do planów inwestycyjnych. Spośród opisywanych obiektów przygotowujemy budowę przedszkola przy ul. Piotrkowskiej i szkoły przy ul. Towarowej. Wiele z opisanych obiektów zbudują prywatne przedsiębiorstwa. Osiedle Ogrodowe na Stabłowicach jest ciągle w trakcie rozbudowy. Stopniowo stanie się wygodnym, dobrze wyposażonym i dobrze powiązanym z innymi częściami Wrocławia miejscem do zamieszkania.

Tak zmienią się Stabłowice
3.91 na podstawie 22 głosów

O Autorze

Tomasz Ossowicz

Tomasz Ossowicz

W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył Wydział Architektury PWr. Doktoryzował się z zakresu komputerowych metod symulacyjnych planowania rozwoju miasta. Praktyki zawodowe odbywał w Hiszpanii, Włoszech i Egipcie, Związany z urzędem miejskim od 1998 r. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia.