Miasto Rozwój

Referendum lokalne – pytania i odpowiedzi

blog-referendum-cover (1)

6 września pierwszy raz w historii Wrocławia obywatele w bezpośredni sposób w referendum lokalnym, zainicjowanym przez prezydenta Wrocławia, odpowiedzą, jakiego chcą miasta. Na referendum iść należy. To święto demokracji. Nasz obywatelski obowiązek. I powinność. Pokażmy, że zależy nam na naszym mieście. Że chcemy o nim decydować i za nie współodpowiadać.

Odpowiemy na cztery pytania. Jedno z nich zadali sami wrocławianie.

„Czy jesteś za ochroną historycznego centrum Wrocławia poprzez stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, czyli na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto?”

Odpowiedź „tak” oznaczać będzie stopniowe i metodyczne wprowadzanie ograniczeń swobody poruszania się samochodami w opisywanym obszarze, polegające na takich działaniach, jak np.:

  • przeznaczanie kolejnych ulic w ścisłym centrum starówki na ciągi piesze (z dopuszczeniem ruchu rowerowego) zagospodarowywane ich elementami zieleni i małą architekturą oraz ewentualnie ogródkami gastronomicznymi (standard porównywalny z dzisiejszym zagospodarowaniem ul. Oławskiej lub Kuźniczej),
  •  eliminacją miejsc postojowych na chodnikach oraz – na tych ulicach, na które będzie dopuszczony wjazd pojazdów ekologicznych – istotnym ograniczeniem liczby miejsc postojowych na jezdni,
  • w ścisłym centrum preferowane parkowanie w obiektach kubaturowych,
  • wprowadzanie oznakowania uniemożliwiającego wykorzystywanie uliczek na starówce do przejazdów tranzytowych przez ten obszar (przeznaczenie ich wyłącznie jako dojazdowych do posesji oraz w pewnych przedziałach godzinowych – jako dojazd zaopatrzenia małymi pojazdami),
  • władze miasta jeszcze mocniej będą stawiać na budowę węzłów przesiadkowych i parkingów P+R.
    Działaniom takim towarzyszyć będzie w opisywanym obszarze wprowadzanie przestrzennego lub organizacyjnego priorytetu dla transportu publicznego, nawet kosztem samochodów, oraz preferencyjne traktowanie ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (zmiana proporcji w cyklu sygnalizacyjnym poprzez wydłużanie światła zielonego dla pieszych kosztem samochodów).

„Czy jesteś za tym, aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?”

Wrocław – jak każde duże miasto – potrzebuje szybkiego transportu miejskiego. Metro we Wrocławiu będzie mogło w przyszłości korzystać z istniejącej naziemnej infrastruktury szynowej, w tym również kolejowej, a w części – z konieczności – podziemnej. Przygotowanie do budowy metra to kilka, a czasem kilkanaście lat pracy. Podobnie zresztą było z budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Od pierwszych dyskusji społecznych, poprzez pierwsze analizy i prace przygotowawcze, do właściwej budowy i już samego otwarcia AOW minęły 22 lata. Tyle czasu zajęła polskim rządom decyzja o wydatkowaniu z budżetu państwa funduszów na ten cel. I gdy już decyzja została podjęta, Wrocław był świetnie przygotowany do budowy drogi. Dlatego warto wrocławian zapytać już dziś, co myślą o pomyśle budowy metra we Wrocławiu. Odpowiedź „tak” będzie oznaczać akceptację wykonywania prac analitycznych na rzecz oceny, w jakich warunkach i w jakiej postaci we Wrocławiu zasadne będzie wybudowanie i funkcjonowanie linii masowego transportu szynowego.
Analizy dotyczyć będą takich zagadnień, jak np.: w jaki sposób ewentualne metro podniesie poziom efektywności funkcjonowania systemu transportowego miasta, zmniejszy zatłoczenie ulic, zmieni proporcje wykorzystywania komunikacji zbiorowej i samochodów jako środków transportu, ile będzie kosztowało, w jaki sposób będzie finansowane na etapie realizacji, a w jaki w trakcie funkcjonowania.

Najbliższe działania w tym zakresie, jeśli wrocławianie zagłosują na „tak”:

  • zabezpieczanie w przestrzeni miejskiej niezbędnych obszarów dla budowy głównych węzłów przesiadkowych, zasilających linie metra potokami pasażerów komunikacji tramwajowej, autobusowej oraz zawierających parkingi P&R,
  • uwzględnianie w dokumentach strategicznych miasta założenia, że system komunikacyjny Wrocławia w przyszłości będzie miał taką formę transportu,
  • uruchomienie analiz planistyczno-ekonomicznych, określających, gdzie i przy spełnieniu jakich warunków brzegowych inwestycja taka byłaby uzasadniona ekonomicznie.

„Czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i World Games 2017?”.

Pytanie referendalne ma dać odpowiedź, czy wrocławianie chcą, aby władze miejskie w przyszłości nadal ubiegały się i w konsekwencji podejmowały się organizacji największych, najpopularniejszych, międzynarodowych imprez kulturalnych i sportowych. Bo z jednej strony w ogromnym stopniu wpływają one na markę miasta, przyciągają do Wrocławia wielkie gwiazdy i wydarzenia, wpływają na wzrost ruchu turystycznego, ale z drugiej strony pociągają za sobą pewne, czasami duże zobowiązania finansowe. Odpowiedź „tak” spowoduje, że władze miasta nadal będą aktywnie działać na polu ściągania do Wrocławia dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Odpowiedź „nie” spowoduje, że miasto zrezygnuje ze starań o organizację dużych, międzynarodowych imprez, takich jak Euro 2012 czy Europejska Stolica Kultury.

„Czy jesteś za zwiększeniem nakładów na rewitalizację kamienic oraz wnętrz międzyblokowych i podwórek?”.

To pytanie postawili wrocławianie. Jeśli w referendum mieszkańcy odpowiedzą „tak”, zobowiążą tym samym władze miejskie, aby w ciągu sześciu lat zwiększyły środki wydawane obecnie na rewitalizację budynków oraz wnętrz międzyblokowych i podwórek o 100 proc. Obecnie miasto wydaje na te zadania 15 mln zł rocznie. Zwiększone o 100 proc. nakłady pozwolą na zagospodarowanie kilkudziesięciu podwórek, wnętrz międzyblokowych i odrestaurowanie kilku kolejnych kamienic rocznie. Wspomniane kwoty nie obejmują funduszy unijnych, zawartych m.in. w lokalnym programie rewitalizacji 2014- 2020, o które Wrocław silnie zabiega.

Referendum lokalne – pytania i odpowiedzi
4.28 na podstawie 65 głosów

O Autorze

Zespół ds. referendum przy Prezydencie Wrocławia

Zespół ds. referendum przy Prezydencie Wrocławia

Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia

Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia

Lech Filipiak, Dyrektor Departament Nieruchomości i Eksploatacji UM Wrocławia

Marek Żabiński, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławiu UM Wrocławia