Miasto Rozwój

Rady społeczne radzą i doradzają ale czy skutecznie?

uwolnij rozum kolor

Złożyłem swój akces do Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych w wyznaczonym terminie. Dostarczyłem wszystkie wymagane dokumenty. Zostałem zgłoszony przez Stowarzyszenie Akcja Miasto. W dniu wczorajszym  przez przypadek znalazłem na BIP Urzędu Miejskiego akt prawny nr 4298/16 z 11 maja 2016 roku powołujący wyżej wymienioną Radę.

Wrocławska  Rada  do spraw  Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo  –  doradczym,  działającym   przy   Prezydencie  Wrocławia i  działa  na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25  marca  2003 r.  w   sprawie organizacji  oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

 

Po wielokroć zapraszał mnie do w/w Rady Pan Rzecznik Prezydenta ds. ON na twitterze w swych 140 znakach czy w przemówieniach na konferencjach różnojakich, szkoda, że nie udało mi się, (pomimo wsparcia i zachęty Rzecznika) tym razem zostać członkiem w/w Rady. Będę oczywiście próbował znów za 4 lata. Gratuluję wszystkim powołanym oraz życzę im owocnych obrad i wielu skutecznych konsultacji i porad dla Pana Prezydenta. 

Chciałbym jednocześnie zadać pytania: 

  1. Jak wybierani byli członkowie Rady i jakie kryteria wyboru były przyjęte?
  2. Kto wybierał członków Rady?
  3. Czemu Rada, która jest ciałem społecznym nie może liczyć więcej członków – wszystkich tych, którzy zgłosili swój akces i chcą działać na rzecz osób niepełnosprawnych w tym mieście?

Pytania (te co powyżej) pozwolę sobie zadać również w trybie zapytania o udzielenie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego.

Miałem i mam bardzo dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań jakie moglibyśmy wdrożyć w moim mieście, które ułatwiłyby na pewno życie osób niepełnosprawnych. Wrocław ma mnóstwo barier i jeszcze wiele trzeba poprawić. Będę starał się w inny sposób to czynić – na pewno Oficer Pieszy, media lokalne oraz organizacje pozarządowe pomogą w wdrażaniu tych pomysłów. To chyba jednak najlepsze drogi komunikacji sprawdzone przeze mnie przez te kilkanaście lat aktywnych działań.

Będę dalej aktywnie działał.

Obiecuję.

Musimy wypracować dobre procedury postępowania by nie było już FAKUPÓW w stylu ZAUŁKA SOLNEGO, który jest klasycznym przykładem złych wewnętrznych konsultacji urzędniczych i procedur, a przez to złych decyzji dzięki którym uzyskaliśmy trzecie miejsce w konkursie MAKABRYŁA 2015.

Zamiast niwelować bariery niestety stwarzamy je i powielamy.

Trzeba zmienić to miasto.

By było prawdziwie BEZ BARIER, a nie tylko by było to hasło reklamowe. #wroclaw2018

 

 

Rady społeczne radzą i doradzają ale czy skutecznie?
3 na podstawie 10 głosów

O Autorze

Tomasz Jakub Sysło

Tomasz Jakub Sysło

WROCŁAW TO DLA MNIE STAN ŚWIADOMOŚCI

Influencer, Specjalista Social Media, Artysta, Społecznik, czasem Deejay, Blogger #thinkdada założyciel Instagramers Wrocław #igerswroclaw