Miasto Rozwój Transport

R. Dutkiewicz/ J. Michalak – deklaracja ws. kolei aglomeracyjnej

kolejaglomeracyjna

Wdrożenie systemu przewozów kolejowych w obszarze aglomeracji wrocławskiej jest kluczowym warunkiem integracji wschodniej i centralnej części województwa dolnośląskiego. Kolej aglomeracyjna powinna i ma realne szanse przejąć znaczną część ruchu pasażerskiego. Jej uruchomienie przyczyni się zatem do spowolnienia przyrostów ruchu kołowego.
Samorząd Wojewódzki i Miasto Wrocław dołożą wszelkich starań i uczynią wszystko co pozostaje w ich kompetencjach, oraz w zasięgu ich możliwości finansowych, aby jak najszybciej rozpocząć budowę systemu Kolei Aglomeracyjnej.

W znacznym stopniu jest to jednak uzależnione od stanu infrastruktury kolejowej. Należy pamiętać, że w decydującej skali należy ona do Skarbu Państwa, a jej zarządcą są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Aglomeracyjna oprócz połączeń z najbliższymi miejscowościami otaczającymi Wrocław (Wołów, Żmigród, Trzebnica, Oleśnica, Jelcz, Oława, Strzelin, Kobierzyce) powinna zapewniać połączenie stolicy Dolnego Śląska z największymi ośrodkami w sąsiedztwie Wrocławia czyli z Wałbrzychem i Legnicą.

W przypadku zainteresowania dwóch województw przyległych do Dolnego Śląska kolej mogłaby także, w przyszłości, kursować do Brzegu, Namysłowa lub Kluczborka w woj. opolskim czy Rawicza lub Leszna w woj. wielkopolskim.

Samorząd Województwa, począwszy od roku 2016, będzie stopniowo wdrażał system Kolei Aglomeracyjnej poprzez zwiększanie częstotliwości przewozów, w pierwszej kolejności na już zmodernizowanych trasach z Legnicy, Żmigrodu, Oławy lub Brzegu. W dalszym etapie, uzupełnieniem Kolei Aglomeracyjnej powinny być dodatkowe połączenia wewnątrz granic Wrocławia.

Miasto Wrocław będzie tak dostosowywać trasy i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, aby zwiększyć atrakcyjność połączeń kolejowych. Przy wszystkich przystankach linii włączanych w system Kolei Aglomeracyjnej Miasto wybuduje infrastrukturę parkingów rowerowych (B&R), a przy wybranych stacjach zwiększy możliwości parkowania samochodów (P&R).
Zadaniem, jakie aktualnie stoi przed nami, jest przedstawienie kompleksowej wizji omawianego systemu oraz opracowanie wspólnego i szczegółowego harmonogramu planowanych działań.

Już dzisiaj chcemy podkreślić, że najważniejsza jest pilna modernizacja – przez PKP PLK SA -szlaków Wrocławskiego Węzła Kolejowego.
Będzie to możliwe jedynie w warunkach politycznej zgody, która zaowocuje silnym wsparciem centralnym dla tych inwestycji.
To jedno z najważniejszych zadań stających przed politykami wybierającymi się w najbliższej kadencji do rządu i parlamentu.

Rafał Dutkiewicz
Jerzy Michalak

R. Dutkiewicz/ J. Michalak – deklaracja ws. kolei aglomeracyjnej
4.75 na podstawie 161 głosów