Miasto Przedsiębiorczość Rozwój

Programy pomocowe dla przedsiębiorców

30 czerwca 2014 r. wygasły obowiązujące od końca 2006 r. we Wrocławiu programy regionalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców inwestujących w naszym mieście i tworzących nowe miejsca pracy. Rada Miejska Wrocławia nowe programy uchwaliła już 16 października 2014 r.

Miasto Wrocław stało się więc pierwszą gminą w Polsce, w której zaczęły obowiązywać nowe programy pomocowe, skonstruowane w oparciu o nowe wytyczne Komisji Europejskiej. W tym samym dniu Rada Miejska przyjęła też uchwałę o pomocy de minimis dla mikro- i małych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Wrocławia.

Nowe programy pomocowe są atrakcyjne dla przedsiębiorców

Cztery nowe programy pomocy regionalnej skierowane są do:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorców inwestujących we Wrocławiu;
  • przedsiębiorców inwestujących w budowę ogólnodostępnego parkingu;
  • przedsiębiorców inwestujących w strefach ekonomicznych, parkach przemysłowych oraz w parkach technologicznych;
  • przedsiębiorców innowacyjnych i prowadzących działalność badawczo-rozwojową;
  • przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją

i po pół roku obowiązywania cieszą się dużą popularnością. Przedsiębiorcy złożyli już 33 wnioski o wyrażenie zgody na udział w programie. Żaden z nich jednak nie zakończył jeszcze inwestycji i nie otrzymał w związku z tym zwolnienia, które przyznawane jest dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego i rozpoczęciu użytkowania obiektów.

Dla porównania, w latach  2006-2014 zwolnieniami z podatku od nieruchomości, przyznanymi w oparciu o podobne merytorycznie uchwały, objętych zostało 47 inwestycji (na 112 złożonych wniosków), a szacowana wielkość pomocy, która została lub zostanie udzielona, wynosi ponad 30 mln złotych. Liczby te mogą wciąż się zmienić, ponieważ niektóre inwestycje rozpoczęto przed zakończeniem obowiązywania programów i przedsiębiorcy nabyli prawo do pomocy.

Chciałbym podkreślić, że aby przystąpić do programu, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem inwestycji. Rozpoczęcie rozpatruje się na gruncie prawa budowlanego – jest nim wówczas podjęcie na budowie prac przygotowawczych – lub prawa cywilnego, wtedy inwestycja rozpoczyna się w chwili zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja jest nieodwracalna. Następnie, w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji, wykonawca musi złożyć wymienione w odpowiednich uchwałach dokumenty. Jeżeli potwierdzą one, że przedsiębiorca spełnia wymagane warunki, otrzymuje on prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na odpowiedni okres i w określonej wysokości.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://www.wroclaw.pl/zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci

Program pomocy de minimis

Oprócz programów dla przedsiębiorców inwestujących we Wrocławiu, miasto zaoferowało przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą program przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok. Zwolnienie udzielane jest na pięć lat, pod warunkiem osobistego prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały okres jego trwania.

Szacowana wartość zwolnień z podatku od nieruchomości przyznanych przedsiębiorcom wyniesie łącznie ponad 43 000 złotych.

Program pomocy publicznej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Najnowszy program został przyjęty w maju 2015 r. i adresowany jest do przedsiębiorców, inwestujących w sport i rekreacje. Nowością w tym przypadku, w stosunku do innych programów, jest pomoc operacyjna, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, organizujący szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu.

Najdłuższym okresem zwolnienia z podatku objęte są m.in. odkryte baseny, lodowiska i przystanie rzeczne, ale można też uzyskać zwolnienia np. na korty tenisowe czy hale sportowe, wykorzystywane do uprawiania sportów indywidualnych.

W przypadku pomocy operacyjnej zwolnieniu podlega część nieruchomości, która wykorzystywana jest na szkolenie dzieci lub młodzieży oraz na cele związane z organizacją The World Games 2017. Należy dodać, ę takie zwolnienie z podatku trwa dopóty, dopóki prowadzona jest ww. działalność.

Przyjęto już trzy wnioski, dotyczące m.in. zakupu wielofunkcyjnego obiektu sportowego (będącego obecnie w budowie) oraz modernizacji dwóch hal o charakterze wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej – szacowana kwota inwestycji to 24 mln złotych.

Program „Zielone dachy”

Nie mogę także nie wspomnieć o projekcie zakładającym powstawanie zielonych dachów lub ogrodów wertykalnych. Przynosi on już pierwsze efekty w postaci wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości, które złożyli właściciele lokali w dzielnicach Krzyki i Psie Pole. Taką możliwość wprowadziła uchwała obowiązująca już ubiegłego roku, która przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy na budynku mieszkalnym utworzony zostanie zielony dach bądź na ścianie zewnętrznej powstanie ogród wertykalny.

Uchwałę stworzono po to, by promować działania ekologiczne i przedsięwzięcia, które skutkują powstaniem nowych obszarów zieleni miejskiej. Dzięki zwolnieniu z podatku można zyskać zauważalną rekompensatę kosztów wykonania zielonego dachu czy ściany, z czym wiążą się inne korzyści, jak redukcja emisji dwutlenku węgla, poprawa lokalnego klimatu czy większa energoefektywność „zielonych” budynków. To, że wrocławianie składają wnioski o zwolnienie z podatku w związku z tym programem, potwierdza, że uchwała budzi rosnące zainteresowanie mieszkańców, którzy mogą wydatnie przyczynić się do zazieleniania zurbanizowanych terenów naszego miasta.

 

Programy pomocowe dla przedsiębiorców
4.6 na podstawie 10 głosów

O Autorze

Marcin Urban

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. W Urzędzie Miejskim pracę rozpoczął w Wydziale Podatków i Opłat, którym potem kierował. Od 2007 r. Skarbnik Wrocławia. Kierował wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego SAP w Urzędzie Miejskim oraz projektem Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard.