Miasto Przedsiębiorczość Rozwój

Niższy podatek od nieruchomości w 2017

slider_plip
Marcin Urban

Jak zawsze pod koniec każdego roku planujemy uaktualnić uchwały o lokalnych podatkach. Tym razem chcemy obniżyć wybrane stawki podatkowe zmniejszając obciążenia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Najważniejszym powodem takiej decyzji jest występująca w ostatnim okresie deflacja, tj. długotrwałe obniżenie przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Na skutek zmiany prawa miejscowego zapłacimy mniej za tzw. budynki pozostałe, opodatkowane znacznie wyżej niż budynki mieszkalne, takie jak garaże czy budynki gospodarcze.

Opodatkowanie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zmniejszy się o 20 gr za metr kwadratowy.

Mając na względzie uwagi mieszkańców, obciążanych przez deweloperów zbyt wysoką stawką za drogi dojazdowe do ich domów i mieszkań, przedłożymy również propozycję wprowadzenia „nowej” stawki w podatku od nieruchomości dla gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów w kategorii drogi i budowli z nimi związanych zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych. W przypadku opisanych wyżej gruntów stawka zostanie zmniejszona z 0,89 zł do 0,42 zł, a od budowli będzie pobierana symboliczna stawka 0,01% ich wartości zamiast 2%.

 

 

Niższy podatek od nieruchomości w 2017
4.33 na podstawie 6 głosów

O Autorze

Marcin Urban

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. W Urzędzie Miejskim pracę rozpoczął w Wydziale Podatków i Opłat, którym potem kierował. Od 2007 r. Skarbnik Wrocławia. Kierował wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego SAP w Urzędzie Miejskim oraz projektem Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard.