Miasto Rozwój

Jak się pracuje nad nowym studium?

2

Kilka dni temu Jacek Barski Dyrektor naszego Departamentu Architektury i Rozwoju napisał o tym, że mieszkańcy będą mieli wpływ na to, jak rozwinie się nasze miasto, ponieważ właśnie trwa zbieranie wniosków do projektu Nowego Studium. I to jest jedna strona medalu – otwarcie na wspólne planowanie rozwoju miasta.

A druga strona – ta „ukryta”, można by powiedzieć rzemieślniczo-warsztatowa – to rzeczywista praca nad Nowym Studium, o której chciałabym tu w kilku słowach napisać. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy naszego miasta poznali drugą stronę medalu, czyli zespół ludzi, projektantów i jednocześnie urzędników, którym tak samo jak mieszkańcom zależy na tym, żeby Wrocław rozwijał się w dobrą stronę – w końcu też w tym mieście żyją :).

Studium to poważny i duży dokument, na który składają się części tekstowe i graficzne. Wymaga on rozległej pracy merytorycznej w różnych dziedzinach, dlatego też nad nowym dokumentem pracuje prawie cały skład Biura Rozwoju Wrocławia, czyli ok. 70 osób. Pracują m.in. architekci, urbaniści, drogowcy, środowiskowcy, zieleniarze i sieciowcy. Zbieramy różne ciekawe informacje o mieście, po to żeby na ich podstawie zdiagnozować sytuację zagospodarowania Wrocławia. Dzięki specjalnym narzędziom informatycznym przygotowujemy analizy dotyczące np. rozkładu przestrzennego zamieszkiwania, czyli tego, które obszary miasta czy dzielnice są najbardziej zaludnione (patrz rys. – 1 kropka to 100 mieszkańców). Analizujemy również tereny zielone w mieście, badamy dostępność komunikacyjną oraz to, jak rozwijają się nowe osiedla mieszkaniowe i z jakim problemami się borykają. Wszystko to po to, by w ostateczności zaproponować rozwiązania, które pozwolą na dobrze ukierunkowany rozwój miasta i zadowolenie mieszkańców.

1

Na razie nasza praca nad Nowym Studium przebiega w zaciszu budynku Biura przy ulicy Świdnickiej 53. Prawie codziennie warsztatowo spotykamy się w mniejszych grupach, żeby omówić jakiś ważny temat. Te spotkania często polegają na tym, że oprócz dyskutowania, szkicujemy na mapach i kalkach, spieramy się konstruktywnie i szukamy inspiracji dla naszego miasta.

Jak Państwo już wiecie jesienią planowane są tematyczne debaty i rozmowy z mieszkańcami o Nowym Studium. Dlatego też przygotowujemy teraz materiały do tych dyskusji. Chcemy pokazać swoje pomysły i przemyślenia, ale przede wszystkim skonfrontować je z Państwa wyobrażeniami o mieście.

Studium to naprawdę duża praca zespołowa! Chcemy żeby Państwo do tego zespołu wstąpili i razem z nami zaplanowali miasto.

Do zobaczenia

Jak się pracuje nad nowym studium?
3.83 na podstawie 12 głosów

O Autorze

Monika Kozłowska-Święconek

Monika Kozłowska-Święconek

Jestem absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego w specjalności inżynieria lądowa oraz studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej. Od 1996 roku związana jestem z Urzędem Miejskim i Biurem Rozwoju Wrocławia. Od 2004 roku kieruję Działem Planowania Komunikacji, Infrastruktury Technicznej i Środowiska.
Uwielbiam swoją pracę i moje miasto. Lubię patrzeć na Wrocław z perspektywy dwóch kółek. Moją pasją są podróże i czytanie kryminałów.