Miasto Rozwój

I Kongres Wrocławskich NGO

kongres-ngo-0
Jacek Sutryk

PO PIERWSZE

…chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej niezwykłej współpracy. Przez kilka ostatnich miesięcy zespół międzysektorowy, złożony z przedstawicieli NGO-sów i urzędników, pracował nad nowym, wrocławskim modelem współpracy międzysektorowej. Miałem przyjemność brać udział w tych działaniach.

W toku prac jeszcze lepiej się poznaliśmy, nauczyliśmy siebie, zrozumieliśmy swoje potrzeby, uwarunkowania, także ograniczenia, a przede wszystkim umówiliśmy na kilka spraw, które wymagają pilnej realizacji, a które dojrzewały w nas od dłuższego czasu. Zdefiniowaliśmy również kilka ważnych wyzwań, w tym m.in. przygotowanie strategii współpracy organizacji pozarządowych z Miastem, a także nowy format działalności WRDPP i wybory do tejże Rady!

Jednym z tych wspólnie postawionych sobie celów było także zorganizowanie pierwszego kongresu wrocławskich organizacji pozarządowych, czyli spotkania wszystkich wrocławskich organizacji różnych branż. I stało się. A liczne uczestnictwo w kongresie, który odbył się 9 czerwca 2017 r., jest dowodem na to, jak bardzo tego potrzebowaliśmy.

kongres-ngo-1

Wydaje się niestety, że pomimo upływu 28 lat od momentu tranzycji systemowej kondycja III sektora w Polsce ciągle jest relatywnie słaba. Państwo polskie nie do końca przez ten czas zadbało, by stworzyć wystarczające, instytucjonalne warunki do wzmacniania się organizacji pozarządowych, które przecież w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim są głównym realizatorem usług publicznych.

Brak stabilności finansowej organizacji III sektora spowodował, że jego główna energia koncentrowała się i często nadal koncentruje na ciągłym zabieganiu o sprawy bieżące, o zabezpieczenie środków pozwalających realizować zadania statutowe. Mało w tym „bieganiu za pieniędzmi” jest czasu na refleksję, integrację, myślenie o strategicznych działaniach długookresowych, zajęcie się sprawami wspólnymi dla III sektora i tym samym budowanie jego odpowiedniej pozycji, także jako kluczowego partnera dla strony publicznej.

Cieszę się, że udało nam się we Wrocławiu to przełamać, czego dowodem w moim przekonaniu jest ta całoroczna praca, którą w jakimś stopniu podsumował I Kongres Wrocławskich NGO.

kongres-ngo-2

PO DRUGIE

Wrocław to silne obywatelskie miasto. O tej obywatelskiej sile decydują w znacznej mierze – jak już wspomniałem – aktywni obywatele i liczne organizacje pozarządowe działające na ich rzecz. Cieszę się, że to właśnie w sposób szczególny, w naszym mieście, po ‘89 roku – na fali wielkiego poruszenia obywatelskiego – zrozumiano, że jest taka przestrzeń interesu publicznego, która nie może być wypełniana tylko działalnością partyjną. To grupa instytucji, które próbują zabiegać o cele publiczne, ale nie z doraźnych pobudek politycznych.

Dziś we Wrocławiu grupa ta liczy ponad 4 tysiące organizacji i kilka tysięcy działaczy. To ponad 100 mln złotych samorządowych środków publicznych przekazywanych na realizację zadań publicznych przez te organizacje.

We Wrocławiu doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia instytucji społeczeństwa obywatelskiego:

  • widzimy jak istotną funkcję NGO-sy pełnią przy rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych;
  • wiemy jak ważne jest budowanie struktur i instrumentów dialogu międzysektorowego;
  • wiemy z jaką efektywnością Organizacje Pozarządowe potrafią aktywizować obywateli do kolektywnych działań;
  • jak skutecznie tworzą kapitał społeczny;
  • jak skutecznie w oparciu o przewidziane prawem mechanizmy są w stanie wpływać na regulacje prawne i rozwiązania systemowe;
  • potrzebujemy wreszcie silnych organizacji pozarządowych, by mogły zapewnić – tak jak to się przyjęło w społeczeństwie obywatelskim – odpowiednią kontrolę społeczną nad działaniami władzy… tej czy innej.

Miałbym życzenie, aby wrocławskie organizacje pozarządowe zawsze takimi pozostały. Aby się wzmacniały. Aby się konsolidowały w działaniu. Aby kierowały się interesem tego miasta i jego mieszkańców. I aby w tym procesie strona publiczna – obojętnie przez kogo reprezentowana – zawsze była dla III -sektora partnerem w tych działaniach i wykazywała się daleko idącym wsparciem.

kongres-ngo-3

I Kongres Wrocławskich NGO
3.8 na podstawie 10 głosów

O Autorze

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk – socjolog, społecznik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Od zawsze zaangażowany społecznie: przewodniczył Radzie Pomocy Społecznej, dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie – NGO zrzeszająca ponad 800 organizacji socjalnych z całej Polski, wiceszef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, działał w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu polityki społecznej. Na co dzień współpracuje z organizacjami socjalnymi z całej Polski.

Przez 4 lata Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zdrowie, pomoc społeczną, partycypację społeczną, sport i rekreację, kulturę. Od urodzenia wrocławianin, czas wolny spędza aktywnie, gra w tenisa, biega, jeździ rowerem. Kibic wrocławskiej drużyny żużlowej, wrocławskich siatkarek i koszykarek.