Miasto Rozwój Transport

Czy politycy krajowi – po wyborach – zrobią coś konkretnego dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej ?

csm__DSC_1411_6d4dde58e7

Potrzeba uruchomienia Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej (WKA) jest tak oczywista, że pytanie czy popierasz tę ideę stało się banalne. Dużo ciekawsze może być skierowane do polityków zapytanie co Pan/Pani zrobi dla wsparcia tej idei?

Chciałbym ułatwić sytuację dolnośląskim politykom ubiegającym się o wybór do parlamentu i przedstawiam propozycję odpowiedzi. Być może będą odważni, którzy są gotowi złożyć proponowaną dalej deklarację.

Wiadomo, że uruchamianie systemu intensywnych przewozów kolejowych w aglomeracji jest zadaniem samorządu wojewódzkiego, jednak do tego niezbędna jest właściwa infrastruktura – tory, zasilanie, przyjazne przystanki, systemy sterowania ruchem. Samorządy potrzebują więc wsparcia polityków centralnych, aby PKP PLK SA jak najszybciej zrealizowała te zadania w aglomeracji.

Dziś, na 11 potencjalnych kierunków wylotowych z Wrocławia, 3 są (lub za chwile będą) zmodernizowane, 2 dalsze przeszły solidne remonty, a pozostałe albo w ogóle nie maja przewozów pasażerskich (2 linie) albo prowadzą pociągi w bardzo nieciekawym tempie.
AGLO - stan torów - 2 schemat

W tej sytuacji proponowana wrocławskim kandydatom do parlamentu deklaracja mogłaby brzmieć np. tak:
“Jeśli zostanę wybrany, to zrobię wszystko, aby w ciągu 4 – 5 lat modernizować te linie, które są w opłakanym stanie i nie dają szans na  regularne i częste przewozy mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. A konkretnie DOPILNUJĘ wykonania przez kolej następujących 5 najważniejszych zadań warunkujących uruchomienie przez samorząd województwa dolnośląskiego WKA: 

Zadanie 1:  Utrzymanie w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) i realizacja do roku 2020 modernizacji linii nr 273 – przynajmniej od Wrocławia do Wołowa, wraz z budową nowego przystanku Wrocław Maślice.

Zadanie 2: Przeniesienie z listy rezerwowej na listę podstawową  KPK, a następnie realizacja do roku 2020 modernizacji linii nr 143 – przynajmniej od Wrocławia do Oleśnicy, wraz z budową przystanków Wrocław Szczepin (ul. Długa) i Wrocław Karłowice (ul. Długosza). 

Zadanie 3:   Przeniesienie z listy rezerwowej na listę podstawową  KPK, a następnie realizacja do roku 2020 modernizacji linii nr 276 – przynajmniej od Wrocławia do Strzelina, wraz z budową przystanku Iwiny (przy osiedlu Jagodno). 

Zadanie 4:   Zapewnienie realizacji przez PKP PLK SA odbudowy połączenia linii nr 274 (oraz 273 i 275) ze stacją Wrocław Świebodzki  wraz z reaktywacją funkcjonowania dworca lub jego części – poprzez wykorzystanie środków zabezpieczonych przez samorząd województwa w RPO WD.

Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki - Nieczynne tory na końcówce linii 274

Wrocław Grabiszyn – Wrocław Świebodzki – Nieczynne tory na końcówce linii 274

 

Zadanie 5.   Zapewnienie realizacji przez PKP PLK SA modernizacji linii nr 292 od stacji Jelcz Miłoszyce do stacji Wrocław Sołtysowice wraz z budową nowych przystanków – poprzez wykorzystanie środków zabezpieczonych przez samorząd województwa w ZIT WrOF RPO.

Zachęcajmy więc naszych polityków do odwagi w składaniu (a później i realizacji) zaproponowanej deklaracji. Aby do tak powszechnych dziś zapewnień: “Będę walczył o kolej aglomeracyjną !” nie miały zastosowania słowa wieszcza:

                    Szli krzycząc: “Polska! Polska!” – wtem jednego razu

                    Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;

                    Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,

                    Szli dalej krzycząc: “Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.

                   Wtem Bóg z mojżeszowego wychylił się krzaka,

                   Spojrzał na te krzyczące i zapytał: “Jaka!”

 

Czy politycy krajowi – po wyborach – zrobią coś konkretnego dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej ?
4.73 na podstawie 64 głosów

O Autorze

Zbigniew Komar

Zbigniew Komar

Zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.Kieruje pracami związanymi z rozwojem transportu kolejowego w tym np. dążenie do powołania Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Odpowiada także za rozwój transportu szynowego. Były wykładowca Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych.