Miasto Polityka Rozwój Transport

Uruchomienie kolei aglomeracyjnej nie zależy tylko od polityków

freeside - CC Licence - 03

Jakiś czas temu, pojawił się wpis autorstwa Zbigniewa Komara, Zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, pn. “Czy politycy krajowi – po wyborach – zrobią coś konkretnego dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej?”

Autor tekstu pokusił się nawet o przedstawienie propozycji w odpowiedzi na pytanie – Co Pan/Pani zrobi dla wsparcia uruchomienia kolei aglomeracyjnej? – aby ułatwić tym samym sytuację dolnośląskim politykom ubiegającym się o wybór do parlamentu. Następnie przedstawił treść deklaracji i 5 najważniejszych zadań warunkujących uruchomienie przez samorząd województwa dolnośląskiego Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rzecz jednak w tym, że uruchomienie kolei aglomeracyjnej nie zależy tylko od polityków. Zależy także od woli współpracy i zaangażowania PKP PLK S.A. oraz poszczególnych samorządów. Aby jednak podjąć się realizacji tej idei, należałoby przedsięwziąć nastepujące działania:

  1. Powołanie grupy roboczej składającej się z nowych parlamentarzystów z Dolnego Śląska w celu przestudiowania (!) dotychczasowych działań w zakresie planowania i realizacji WKA (?) Jakie są koszty ogólne przedsięwzięcia? Jakie są koszty poszczególnych samorządów? Jakie są koszty PKP PLK S.A.? Czy w budżecie samorządu wojewódzkiego są zagwarantowane na to środki? Czy wystarczy utrzymanie w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) poszczególnych realizacji do 2020 roku? Czy wystarczą środki zabezpieczone w ZIT WrOF RPO i RPO WD przez samorząd województwa? Czy ewentualne, kolejne potrzeby można dofinansować w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020? Dokonanie analizy ex ante i bieżącej.
  2. Opracowanie na okres 4. letniej kadencji szczegółowego harmonogramu działań (wariant podstawowy + min. dwa warianty zastępcze). Niezbędna w tym zakresie jest współpraca ponad podziałami pomiędzy posłami i senatorami, przedstawicielami samorządów i PKP PLK S.A. Podział zadań między poszczególnych realizatorów.
  3. Realizacja przyjętego harmonogramu działań wraz z okresową ewaluacją.
  4. Zakończenie działań przed końcem kadencji.

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna ma szansę stać się realną inwestycją, jeśli parlamentarzyści nowej kadencji podejdą do tego zadania odpowiedzialnie i z zaangażowaniem. Wszak, skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy regionu ale także różne gałęzie gospodarki, a ich rozwój to wpływy do lokalnych samorządów, nowe miejsca pracy, a zatem zmniejszanie się bezrobocia, i przede wszystkim podniesienie jakości życia. Zatem jako kandydat na Posła RP deklaruję podjęcie ww. działań z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Na zakończenie, kontynuując słowa wieszcza Juliusza Słowackiego z “Przypowieści i epigrammatów”:

A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
“Panie! daj, niech się czują w ludzi milijonie
Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: “Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”.

#razemdlawroclawia #Dudała

Zdjęcie: .freeside. na licencji Creative Commons.

Uruchomienie kolei aglomeracyjnej nie zależy tylko od polityków
3.88 na podstawie 25 głosów

O Autorze

Damian Wojciech Dudała

Damian Wojciech Dudała

Pedagog, badacz i działacz społeczny, aktywista miejski. Z wykształcenia pedagog specjalny. Ukończył studia doktoranckie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. lat pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Obecnie Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu. Radny Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Założyciel Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego i ruchu miejskiego Inicjatywa WrObywatel. Działa na rzecz wzmacniania dialogu społecznego/obywatelskiego i współpracy samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych na rzecz rozwoju lokalnego. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik programu Obywatele Decydują - Mieszkańcy Decydują. Autor kampanii Wrocławianie Decydują. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wrocławianin i mieszkaniec Biskupina od urodzenia. Pasjonat Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. W wolnym czasie zgłębia tajniki gotowania oraz oddaje się pieszym wędrówkom po górach. Między zdobywaniem kolejnego szczytu a wymyśleniem nowatorskiej zapiekanki z oberżyny czyta teksty filozoficzne, pedagogiczne, socjologiczne… Hashtag: #dwdudala #Wrobywatel #razemdlawroclawia / Więcej: https://dwdudala.pl