Miasto Polityka

Rząd musi pomóc samorządom w walce ze smogiem!

11251210_432109043666043_6989839013159303749_o

Skuteczna walka ze smogiem wymaga szybkich, zdecydowanych i kompleksowych działań, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej.
Jeśli rząd nie pomoże samorządom, zmieniając przepisy i umożliwiając ich egzekucję, niedługo w polskich miastach nie będzie czym oddychać.

Powiedzmy sobie jasno: sytuacja jest dramatyczna. Rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 45 tysięcy osób. A w samym Wrocławiu aż 500!

Coraz więcej mieszkańców zdaje sobie sprawę z tego, jak poważna to kwestia. Dość powiedzieć, że pod apelem do marszałka Dolnego Śląska o jak najszybsze wprowadzenie uchwały antysmogowej w ciągu kilku dni podpisały się dwa tysiące osób.

W stolicy Dolnego Śląska regularnie przekraczane są dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. W 2014 roku zbyt duże stężenie pyły PM10 zanotowano we Wrocławiu aż 73 razy, czyli ponad dwukrotnie częściej niż pozwalają na to przepisy.

Ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego obserwujemy głównie w okresie grzewczym, czyli od października do marca. A to dlatego, że głównym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja, pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych instalacji grzewczych. Na poziom zanieczyszczenia wpływają też spaliny wydobywające się z samochodów.

Podpisana jesienią zeszłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa antysmogowa to ważny krok, który daje samorządom możliwość wprowadzania norm technicznych, emisyjnych i jakościowych dla instalacji spalania paliw.

Cieszy też realizowany we Wrocławiu program KAWKA, w ramach którego miasto dopłaca 70 procent kwoty do wymiany pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne.

Ale to nie wystarczy do spełnienia standardów jakości powietrza. Trzeba więc zdecydowanie działać zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej.

Dlatego właśnie skierowałam petycję do ministra środowiska, by zajął się wprowadzeniem kompleksowych rozwiązań na skalę całego kraju, które chroniłyby mieszkańców przed rakotwórczymi substancjami.

Co proponuję?

Ministerstwo powinno wprowadzić obowiązek certyfikacji pieców – dzięki temu byłoby wiadomo, czy dany piec jest przyjazny dla środowiska, a także, czy jego konstrukcja sprzyja bezpiecznemu spalaniu odpadów.

Rząd powinien też wdrożyć program osłonowy dla uboższych mieszkańców, których nie stać na zmianę i eksploatację nowych instalacji grzewczych.

Ważne jest też rządowe wsparcie samorządów chociażby w kwestii braków kadrowych, które uniemożliwiają skuteczną egzekucję zakazu palenia w piecach szkodliwymi substancjami. Samorządy powinny zyskać też większe uprawnienia kontrolne w tej sprawie.

Konieczne są też zmiany w prawie, obejmujące producentów i dystrybutorów, dotyczące zakazu produkcji i sprzedaży najbardziej szkodliwych substancji. Powinny powstać przepisy dotyczące jakości paliw stałych dopuszczonych do obrotu i skuteczne narzędzia kontroli ich przestrzegania.

Ale nie można skupić się tylko na emisji z instalacji grzewczych. Bo co z tego, że uda nam się ograniczyć ten problem, np. poprzez zakrojoną na szeroką skalę wymianę pieców, gdy wzrośnie chociażby emisja komunikacyjna?

Dlatego trzeba inwestować w ekologiczne środki transportu i ograniczać ruch samochodowy w miastach, m.in. przez wydzielanie stref, do których mogą wjechać wyłącznie pojazdy spełniające podwyższone normy, auta elektryczne czy hybrydowe.

Bez szybkich i skutecznych działań, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, wkrótce w polskich miastach nie będzie czym oddychać.

W związku z powyższym w dniu 11.02.2016 złożyłam interpelację do ministra środowiska w tej sprawie.

Nie ma więc na co czekać. Do roboty!

Rząd musi pomóc samorządom w walce ze smogiem!
3 na podstawie 12 głosów

O Autorze

Joanna Augustynowska

Joanna Augustynowska

Joanna Augustynowska - Ekonomistka, Specjalistka z zakresu prawa pracy. Przez lata zdobywała doświadczenie w obszarze HR oraz zarządzania i organizacji pracy, współpracując z największymi wrocławskimi firmami. Wykładowca w Wyższej Uczelni. Samodzielny samorządowiec odpowiedzialny za współpracę z zagranicą.

Aktualnie jest właścicielką popularnego we Wrocławiu serwisu społecznościowego o budownictwie i nieruchomościach.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie zarządzania MSP oraz obsługą zagranicznych Inwestorów.

Na co dzień pomaga bezrobotnym, pracownikom i przedsiębiorcom w ich relacjach z urzędami. Jej obszar zainteresowań obejmuje głównie polityka społeczna.

Prywatnie - Mężatka i Mama dwóch cudownych Urwisów.