Miasto Polityka

Połączmy Wrocław. Odbudujmy wspólnotę

Aerial view of a Market Square in Wroclaw, Poland in a summer day

W pierwszej fazie konfliktu na linii PO-PiS Wrocław na poziomie samorządu był wyjątkiem. Miasto było ważniejsze niż podziały polityczne. To dawało stolicy Dolnego Śląska dodatkowy impuls rozwojowy.

W podobnym tonie odbieram apel Andrzej Dudy z dnia jego zaprzysiężenia na Prezydenta. Wzywał wtedy do odbudowy wspólnoty. Warto to zrobić, moim zdaniem, odwołując się do czasów wrocławskiej Solidarności. Ważni z tego okresu są dzisiaj zarówno w Prawie i Sprawiedliwości (Adam Lipiński, Krzysztof Grzelczyk, Jacek Świat), jak i w Platformie Obywatelskiej (Stanisław Huskowski, Józef Pinior i Grzegorz Schetyna). Choć różnice polityczne między nimi nie znikną, warto, by debata we Wrocławiu była przestrzenią, w której różniąc się, jednocześnie nie będziemy się obrażać. Wtedy naprawdę łatwiej będzie się dogadać. Odnoszę wrażenie, że tego właśnie oczekują mieszkańcy (pośrednimi dowodami tego niech będą dobre wyniki ruchów bezpartyjnych i majowy sukces Pawła Kukiza).

Nie wierzę, co prawda, w odważną tezę Barbera z książki „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” – mówiącą o tym, że świat byłby lepszy bez polityków centralnych, „narodowych”, bo poszukiwałby rozwiązań pragmatycznych – bo stanowione prawo musi być oparte na jakimś systemie aksjologicznym. Dialog jednak, takie jest moje doświadczenie z czteroletniej pracy w Senacie, uczy kompromisu. Kompromis natomiast buduję wspólnotę – mimo różnic.

Połączmy Wrocław we wspólnotę. Na nowo.

Połączmy Wrocław. Odbudujmy wspólnotę
3.1 na podstawie 31 głosów

O Autorze

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski urodził się 14 czerwca 1962 roku we Wrocławiu. W latach 80-tych był związany z wrocławską opozycją antykomunistyczną. Działał w strukturach podziemnej Solidarności.
Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1990 roku, w pierwszych demokratycznych wyborach do rad gmin, został wybrany na Radnego Rady Miejskiej Wrocławia. W latach 2001-2011 był Wiceprezydentem Wrocławia i zajmował się miejską polityką zdrowotną, opieką społeczną, edukacją i kulturą. Bardzo mocno przyczynił się do pozyskania przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
W 2011 roku, startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza, został Senatorem RP. W 2012 roku został Przewodniczącym Rady Programowej Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.