Edukacja Miasto Miejsca

We Wrocławiu stoi pierwszy w Polsce Pomnik Tolerancji

pomnik-tolerancji-01

„Najlepszą formą krzewienia tolerancji jest cierpliwe, konsekwentne i stanowcze dawanie dobrego przykładu przez jej stosowanie.” Władysław Bartoszewski

To był zwykły dzień, chłodny, siedemnasty listopadowy dzień, powszedni…
Na ul. Wejherowskiej 28 spotkało się kilkadziesiąt osób, trochę innych niż te, które ostatnio w dużych grupach widoczne były na ulicach Naszego Miasta. Osoby starsze, dzieci niepełnosprawne, kilku znanych pedagogów, duchowni kościoła ewangelicko-augsburskiego, grupa nobliwie wyglądających cudzoziemców, kilku urzędników – bez żadnych instrukcji uformowali zgrabny czworokąt gości.
W jakiej sprawie się spotkali?
W sprawie tolerancji…
Odbyło się uroczyste odsłonięcie skromnego pomnika – stelli tolerancji.
Projekt „Sieć Tolerancji” powstał w Wiesbaden, a impulsem do jego stworzenia była deklaracja Zasad Tolerancji ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO w dniu 16 listopada 1995 roku. Sieć jest świadectwem gotowości do „bycia tolerancyjnym” , łączy miejsca i ludzi, którzy wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz rozpowszechnienia idei tolerancji. Znakiem rozpoznawczym Sieci jest Pomnik Tolerancji, którego pomysłodawcą i twórcą jest artysta z Wiesbaden – Karl-Martin Hartmann. Jego dzieło – strzelista, 6 metrowa , wypełniona czerwonym szkłem stalowa kolumna – stało się symbolem Sieci i inspirowało do rozpoczęcia dialogu o tolerancji i jej granicach. Identyczne instalacje stoją w wielu miastach Europy, w tym partnerskich Wrocławia jak Wiesbaden. Na terenie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, stanął pierwszy w Polsce Pomnik Tolerancji.
Kilka wypowiedzi duchownych, twórcy pomnika, rzecznika ds. niepełnosprawnych o tolerancji, o kontekstach pojmowania tolerancji – od czasów biblijnych do aktualnych skojarzeń.
Poruszająca wypowiedź ks. Roberta Sitarka o naiwności chrześcijańskiego myślenia, prostego, ufnego, pełnego wiary w proste ludzkie uczucia i intencje.
Ten sposób myślenia i działania jest wystawiany dzisiaj na wielką próbę i dramatyczną weryfikację. Na wszystkich praktycznie polach aktywności współczesnego człowieka.
Wobec niedawnych aktów terroru słowa o nadziei i ufności brzmią co najmniej dziwnie. Zderzenie narracji i przeświadczenia o tolerancyjnym podejściu do rzeczywistości z praktyką nienawiści, w tym nienawiści do naszych standardów, musi budzić wątpliwości i wywoływać pytania. Często pytania pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi. Ale wtedy szukamy jej właśnie w wierze, która wszak jest filarem zachodniej cywilizacji. Czy to się komuś podoba, czy nie.
Spokój listopadowego dnia, serdeczne powitania osób znajomych, zaprzyjaźnionych, mądre i pełne nadziei słowa protestanckiego duchownego, krótka wspólna modlitwa, wyczuwalne zrozumienie znanych słów wymawianych po polsku i niemiecku, poczucie wspólnoty tych kilkudziesięciu osób – dobry, stary spokój, taki zwyczajny.
Jakże odmienny od wrzasków słyszanych na wrocławskich ulicach, bezrozumnych wyzwisk pełnych lęku przed nieznanym, obcym, trudnym do akceptacji…pokazywanych w TV na wszystkich kanałach.
Pomnik Tolerancji stojący na skwerze Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra to paradoksalnie symbol naszych lęków i jednocześnie wspólnej troski o ważne wspólne wartości. I nadziei.

Telewizji przy tym nie było… ale mamy kilka zdjęć, na pamiątkę…

We Wrocławiu stoi pierwszy w Polsce Pomnik Tolerancji
3.67 na podstawie 9 głosów

O Autorze

Anna Józefiak-Materna

Anna Józefiak-Materna

Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, urzędnik i pedagog z misją rozwoju infrastruktury pomocy społecznej