Miasto Miejsca Wrocław bliżej

Ruszył konkurs na realizację inicjatyw lokalnych!

firlej0

Za nami wspaniałe cztery spotkania z cyklu spotkań osiedlowych organizowanych w Klubie Firlej, których celem było zbadanie potencjału kulturotwórczego na osiedlach Przedmieście Świdnickie, Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice oraz zorganizowanie konkursu na inicjatywy lokalne, aktywizujące jego mieszkańców. Fotorelację można obejrzeć na stronie Klubu Firlej.

Nie pozostało nic innego jak ogłoszenie Konkursu na realizację inicjatyw kulturalnych. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych propozycji na działania o charakterze lokalnym, które zostaną zrealizowane na terenie osiedli skupionych wokół ODA Firlej (Przedmieście Świdnickie, Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice). Autorami, jak również wykonawcami projektów, będą sami mieszkańcy lub osoby związane z tym obszarem.

Konkurs trwa od 5.06. 2017 r. do 21.06.2017 r. W tym czasie można zgłaszać wnioski na inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjno-kulturalnym lub kulturalno-społecznym skierowane do mieszkańców osiedli. Mile widziane będą inicjatywy z możliwością późniejszej kontynuacji o charakterze: prospołecznym, obywatelskim, międzypokoleniowym, a także integracyjnym. Konkurs zakłada przyznanie od 3 do 7 inicjatyw, na które przeznaczona jest ogólna pula finansowa 22 000 zł. Formularze konkursowe dostępne są w wersji papierowej w biurze Firleja (w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00, ul. Grabiszyńska 56) oraz w Kawiarni Sąsiedzkiej w Firleju (w godz. otwarcia kawiarni) lub w wersji elektronicznej. Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 5.06.2017 r. do 21.06.2017 r. w formie papierowej w biurze lub elektronicznej, wysyłając je na adres email: konkurs@firlej.wroc.pl.

Projekt „Firlej Zaprasza” jest realizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”.

firlej1

Ruszył konkurs na realizację inicjatyw lokalnych!
5 na podstawie 3 głosów

O Autorze

Marlena Zielińska

Marlena Zielińska

Absolwenta stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie stażysta w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej, z zamiłowania działaczka społeczna. Interesuje się polityką na pograniczu euroazjatyckim, wolne chwile spędza na rowerze, odkrywając nowe zakątki naszego pięknego miasta.