Miasto Miejsca

Niepoważna propozycja

IMG_1363

Publikujemy nasz wniosek złożony w para-konkursie na operatora kamienicy WS7 oraz kategorie, według których wniosek był oceniany. Zgodnie z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej protokołem posiedzenia komisji konkursowej wniosek przeszedł ocenę formalną, a następnie otrzymał łączną sumę 423 punktów, na którą składa się punktacja przyznana przez członków komisji konkursowej: Bartłomieja Świerczewskiego (50 punktów), Dominikę Haladin-Zawiślak (50 punktów), Jacka Barskiego (54 punkty), Jacka Sutryka (60 Punktów), Jakuba Szymczaka (66 punktów), Marka Karabona (70 punktów) i Roberta Drogosia (73 punkty).

Punkty były przyznawane w poszczególnych kategoriach opisanych w warunkach konkursu:
I. Wartość merytoryczna modelu funkcjonalnego, w tym m.in.

  1. uwzględnienie elementów i wytycznych dotyczących przygotowania koncepcji określonych w punkcie V: 0-10 punktów,
  2. idea działalności prowadzonej w kamienicy nr 7 i 7a, zakres i opis proponowanych działań z uwzględnieniem opisu funkcjonalno-użytkowy, społeczno-biznesowy model funkcjonowania, zgodność z zapisami planu miejscowego: 0-30 punktów,
  3. spójność modelu (zgodność proponowanych działań z projektem remontu obiektu, kosztorysem adaptacji oraz wynikami konsultacji społecznych): 0-15 punktów

II. Źródła finansowania zaplanowanych działań (m.in. czytelność, adekwatność kosztów do działań, realność pozyskania środków na planowaną działalność, zapewnienie płynności funkcjonowania obiektu, model społeczno-biznesowy finansowania): 0 – 35 punktów

III. Dotychczasowe doświadczenie, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji: 0 –10 punktów

Łącznie można było zebrać od 0 do 100 punktów u każdego członka komisji. Aby przejść ten etap oceny należało zdobyć minimum 75 % łącznej puli punktów.
Pod tym linkiem znajduje się “niepoważna propozycja” złożona przez same zera – bo na tyle (czyli zero) przewodniczący komisji Bartłomiej Świerczewski ocenił naszą 1,5 roczną pracę wolontaryjną, wkład rzeczowy i osobowy oraz doświadczenie.

 

Radosław Lesisz, Krzysztof Jarząb

Niepoważna propozycja
4.08 na podstawie 13 głosów

O Autorze

Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7

Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7

Jesteśmy gronem społeczników, artystów, animatorów kultury, dziennikarzy, wrocławian. Łączy nas Wrocław oraz wizja otwartej Wyspy Słodowej. Pragniemy, aby w kamienicy Wyspa Słodowa 7 powstało autonomiczne centrum społeczno-kulturalne. Chcemy o tym pisać i o aktywizacji społecznej.