Miasto

Wrocław w polskiej czołówce – Ranking Samorządów 2015

blogirankingsamorzadów
Marcin Urban

Wrocław po raz kolejny znalazł się na podium najlepiej zarządzanych polskich miast, zajmując trzecią pozycję w Rankingu Samorządów 2015 przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Oceniano w nim różne aspekty zarządzania finansami miasta oraz działania samorządu w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców.
To co szczególnie wyróżnia nasze miasto pośród innych samorządów (według rankingu) to wsparcie przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia. Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w tym obszarze, była ilość nowych podmiotów gospodarczych powstałych w 2015 roku, przypadających na każdy 1000 mieszkańców. Wrocław może się pochwalić wysokim wskaźnikiem 11 nowych firm, dzięki czemu miasto otrzymało maksymalną ilość punktów.
Bardzo dobre miejsce Wrocławia wynika m. in. z wysokiego poziomu zrealizowanych dochodów i wydatków. W 2014 roku Wrocław uzyskał na jednego mieszkańca blisko 5 600 zł dochodów, dzięki czemu miasto mogło przeznaczyć na realizację ważnych zadań bieżących i inwestycyjnych, jedną z najwyższych kwot w Polsce w przeliczeniu na osobę. W ocenie wykonania dochodów szczególnie istotne było pozyskanie środków unijnych. Nasze miasto w 2014 roku otrzymało z tego tytułu w przeliczeniu na jedną osobę kwotę 294 zł. Kolejnym fragmentem oceny był poziom nakładów ponoszonych na organizacje pozarządowe, na finansowanie których Wrocław przeznaczył 2,56 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Wrocław był również w czołówce miast przeznaczających znaczne nakłady na gospodarkę i infrastrukturę mieszkaniową.
Na wysoką ocenę zarządzania finansami miasta miało wpływ optymalne zarządzanie płynnością, które przełożyło się na niski poziom odsetek, jakie miasto płaci od swoich zobowiązań. Pozytywnie oceniono również wysoki poziom tzw. nadwyżki operacyjnej – różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, która osiągnęła poziom 140 mln zł. Oznacza to, że wszystkie wydatki bieżące, takie jak utrzymanie wrocławskich szkół czy instytucji kultury, zostały pokryte z dochodów podatkowych czy opłat lokalnych. Ważnym kryterium decydującym o pozytywnej ocenie zarządzania finansami, miał również odpowiedni poziom wskaźnika zadłużenia, który w przypadku Wrocławia wynosi 8% przy dopuszczalnym poziomie 13%.

Wrocław w polskiej czołówce – Ranking Samorządów 2015
4.47 na podstawie 15 głosów

O Autorze

Marcin Urban

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. W Urzędzie Miejskim pracę rozpoczął w Wydziale Podatków i Opłat, którym potem kierował. Od 2007 r. Skarbnik Wrocławia. Kierował wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego SAP w Urzędzie Miejskim oraz projektem Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard.