Miasto Wrocław bliżej

Pięć minut dla społeczeństwa

most

Do referendum 6 września dopisał się Rafał Dutkiewicz, natomiast do tego, które mogłoby się odbyć przy okazji wyborów parlamentarnych, chce przyłączyć się samorządowa opozycja i ruchy miejskie. Obie strony zarzucają sobie motywy polityczne. Ot, odkrycie.

Zachęcam, żeby na zaproponowane przez Prezydenta Wrocławia kwestie spojrzeć z życzliwością. Każde pytanie referendalne można ośmieszyć, stwierdzić, że do mądrej odpowiedzi brakuje danych, symulacji, długoterminowych planów dotyczących budowy metra, całościowego rozwiązania dla ruchu pieszego w centrum miasta i adresów rewitalizowanych podwórek. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pytania miejskie są o wiele bardziej precyzyjne od tych, które ufundował nam Bronisław Komorowski.

„Czy jesteś za ochroną historycznego centrum Wrocławia poprzez stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, czyli na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto”?”

Wydaje się, że mamy Europie do czynienia z wyraźną tendencją  w kierunku – „centrum dla pieszych”. Koresponduje to z modą urbanistyczną na myślenie o mieście w perspektywie 5 km/h. Ograniczenie to może, co prawda, zmniejszyć opłacalność niektórych branż w ścisłym centrum. Wydaje mi się jednak, jeśli można to tak ująć, że Ratusz szuka wsparcia większości wrocławian, dla której uporządkowanie Starego Miasta może potencjalnie stanowić umiarkowany zysk (skutkować stworzeniem bardziej komfortowej przestrzeni dla odpoczynku i rozrywki oraz możliwością dostrzeżenia piękna architektonicznego), kosztem mniejszości – między innymi firm zlokalizowanych w ścisłym centrum. W tym warto pomóc miastu, głosując na TAK.

 „Czy jesteś za tym, aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?”

Uważam, że od metra ważniejsze jest dziś maksymalne usprawnienie funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i rozbudowa kolei aglomeracyjnej, w skład której weszłaby kolej miejska.

Jeśli poprzez metro mam rozumieć nie tylko sieć podziemną, ale przede wszystkim zintegrowany, bezkolizyjny ruch, to przy takiej interpretacji, nie widzę konfliktu między koleją miejską, transportem konwencjonalnym i metrem. Obawiam się jednak, że odpowiedź na TAK będzie oznaczać ograniczenie wysiłków miasta na rzecz ulepszenia funkcjonowania MPK i rozbudowy zrębów kolei aglomeracyjnej, która na dzień dzisiejszy najlepiej rozwiązałaby komunikacyjne problemy Wrocławia.

W metro na dzień dzisiejszy nie wierzę też z powodów demograficznych. Marzenie o milionowym mieście nad Odrą trzeba odłożyć na XXII wiek. Głosuję na NIE.

 „Czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i World Games 2017?”

Alternatywę – polepszenie infrastruktury osiedlowej, naprawa chodników, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji publicznej albo duże wydarzenia sportowe, kulturalne i wielkie inwestycje – uważam za fałszywą. W Europie obserwujemy tendencję do rezygnacji z największych przedsięwzięć pokroju letnich Igrzysk Olimpijskich. Mimo tego wciąż konkuruje się o organizację wydarzeń nieco mniejszego kalibru – istotnych festiwali muzycznych i teatralnych, Mistrzostw Europy w siatkówce i piłce ręcznej. Proszę zwrócić uwagę Proszę zwrócić też uwagę na to, że bardzo ostra walka o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury miała miejsce nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii i Włoszech.

Po pierwsze, uważam, że dzięki tego typu wydarzeniom buduje się tak ważny, choć przez niektórych wykpiwany wizerunek miasta. To on przyciąga inwestycje, tworzy – choć oczywiście pośrednio – miejsca pracy, sprowadza studentów i turystów. Po drugie, przedsięwzięcia takie tworzą istotną tożsamość lokalną. Uważam, iż poczucie dumy, że „to właśnie u nas” jest pewną wartością dodaną, która później procentuje. Proszę zwrócić uwagę na to, co Wrocław „wygrał” dzięki EURO 2012. Uważam, że gdyby nie trafiła się nam organizacja tej imprezy, dziś moglibyśmy wciąż nie mieć AOW. Dzięki temu wydarzeniu mamy dziś lepsze połączenie drogowe z Warszawą i Poznaniem. Z myślą o nim komunikacyjnie uporządkowano także zachodnią część Wrocławia. Jeżeli chcemy we Wrocławiu łatać przysłowiowe dziury w chodnikach, mieć lepszą komunikację zbiorową, musimy wciąż – dla równowagi – budować wizerunek miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Rezygnacja z nich byłaby błędem. Głosuję na TAK.

„Czy jesteś za zwiększeniem nakładów na rewitalizację kamienic oraz wnętrz międzyblokowych i podwórek?”

Tutaj wyjątkowo niezbędne byłoby doprecyzowanie pytania – bo kosztem czego? Jeśli kosztem na przykład transportu publicznego – nie warto. Myślę jednak, że nie taka była intencja Ratusza. Rewitalizacja kamienic i wnętrz międzyblokowych to podstawa zrównoważonego rozwoju miasta.  Oprócz swoich skutków wizualnych i społecznych stwarza szansę na stworzenie miasta zwartego. Moda na zamieszkiwanie w centrum w wyremontowanych XIX-wiecznych kamienicach z interesująco zagospodarowanymi podwórkami może wygenerować tańsze funkcjonowanie Wrocławia. Dzisiaj miasto cierpi z tego powodu, że jest zbyt rozproszone. Więcej mieszkańców w centrum to przede wszystkim mniejsze koszty transportu, ale też większa atrakcyjność tej historycznej części Wrocławia. Głosuję na TAK.

Pięć minut dla społeczeństwa
3.04 na podstawie 23 głosów

O Autorze

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski urodził się 14 czerwca 1962 roku we Wrocławiu. W latach 80-tych był związany z wrocławską opozycją antykomunistyczną. Działał w strukturach podziemnej Solidarności.
Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1990 roku, w pierwszych demokratycznych wyborach do rad gmin, został wybrany na Radnego Rady Miejskiej Wrocławia. W latach 2001-2011 był Wiceprezydentem Wrocławia i zajmował się miejską polityką zdrowotną, opieką społeczną, edukacją i kulturą. Bardzo mocno przyczynił się do pozyskania przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
W 2011 roku, startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza, został Senatorem RP. W 2012 roku został Przewodniczącym Rady Programowej Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.