Miasto

Limity poboru prądu – dlaczego ograniczono czasowo kursowanie tramwajów?

prad

Pragnę podkreślić, że w tego typu sytuacjach kryzysowych odbiorca energii elektrycznej otrzymuje instrukcje dotyczące postępowania w tym zakresie.

Nawiązując do dzisiejszej sytuacji, otrzymaliśmy dyspozycję od naszego dystrybutora energii elektrycznej, by zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, 10.04.1997 z póź. zm., dostosować pobór mocy do wytycznych operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W przypadku MPK oznaczało to konieczność ograniczenia poboru mocy do aktualnie ogłoszonych stopni zasilania. Dostosowując się do wymogów, postanowiliśmy nie wyłączać z ruchu całych linii, ale ograniczyć pojedyncze kursy, tak by pasażerowie jak najmniej odczuli skutki ograniczenia. Równocześnie rozpoczęliśmy szukanie rozwiązań, aby jeszcze bardziej minimalizować skutki wdrożenia wytycznych dla pasażerów, m.in. prowadziliśmy działania, polegające na przełączeniu poszczególnych stacji transformatorowych, co pozwoliło na utrzymanie w ruchu większej ilości tramwajów. Sytuacja zmieniała się na bieżąco (stopień zasilania jest ogłaszany na bieżąco poprzez komunikaty) i ulegała kilkakrotnie w ciągu doby zmianom. Zatem zgodnie dyspozycjami korygowaliśmy kursy tramwajowe (zwiększano lub zmniejszano ich liczbę w ruchu). Decyzje te podejmowane były przez MPK na bieżąco, a zwiększenie taktu autobusów wymagałoby zaplanowanych działań z wyprzedzeniem. Sytuacja była stale monitorowana. Gdyby trwała dłużej lub wyłączała całkowicie niektóre linie tramwajowe, wprowadzilibyśmy komunikację zastępczą na tych liniach. Dzisiaj, zgodnie z zamieszczonym ok. godz. 13.00 komunikatem, tramwaje zaczynają wracać do normalnego trybu. Po godzinie 17.00, wszystkie tramwaje powrócą na swoje trasy. Miejmy nadzieję, że sytuacja energetyczna regionu uległa trwałej normalizacji. Należy pamiętać, że miasto Wrocław nie odpowiada za bilans energetyczny całego regionu. Podjęliśmy działania zgodne z wymogami regionalnego dystrybutora energii.

Limity poboru prądu – dlaczego ograniczono czasowo kursowanie tramwajów?
4.05 na podstawie 61 głosów

O Autorze

Wojciech Adamski

Wojciech Adamski

Wojciech Adamski - 57 lat, żona Jolanta, dwie córki – Ania 23 lata, Ala 20.
Z wrocławskim samorządem związany od 1990 roku, od października 2005 Wiceprezydent Wrocławia.
Hobby – dobra książka, pływanie, narty.