Media i Promocja Miasto Rozwój

WBO upgrade #ver.2016

Baner_ocen_wbo_logo_1550x500

Do początku nowego roku jeszcze kilka dni nam zostało, zatem to właściwy czas, aby podzielić się nowościami dotyczącymi Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zaczynamy 4 stycznia. Zaczynamy jak zawsze od naboru projektów, który w edycji 2016 potrwa do 2 marca. Projekty składać może osoba pełnoletnia, która czuje się na tyle związana z Wrocławiem, aby poświęcić swój czas na wymyślenie rozwiązania ważnego i potrzebnego dla mieszkańców. W tym roku nowością jest to, że projekty mogą mieć charakter rejonowy lub ogólnomiejski. W pierwszym przypadku mamy projekty dotyczące lokalnych społeczności, kosztujące do 250 tys. PLN [projekt mały] lub do 750 tys. PLN [projekt duży]. W drugim przypadku, składane projekty powinny dotyczyć więcej niż jednego rejonu lub mieć charakter ogólnomiejski. Koszt maksymalny dla projektu ogólnomiejskiego to 1 mln PLN. W szczegółach, o charakterze projektu decydować będą liderzy.

Kwota na WBO2016 jest większa niż w poprzedniej edycji i wynosi 25 mln PLN. To oznacza, że na projekty rejonowe przeznaczamy 21mln PLN – po 1,5 mln PLN na każdy z czternastu rejonów. Natomiast na projekty ogólnomiejskie 4 mln PLN. W praktyce, powinno się to przełożyć na realizację przynajmniej czterech projektów ogólnomiejskich oraz przynajmniej 4 projektów lokalnych w każdym, z czternastu rejonów.

Kolejne zmiany w WBO dotyczą spraw związanych z głosowaniem. Po pierwsze na przełomie września i października 2016 głosować będą mogli ci mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 lat. Po drugie, głosując w formie elektronicznej, trzeba będzie podać swój adres e-mail. Dopiero po potwierdzeniu linkiem otrzymanym na dany adres, faktu oddania głosu, głos zostanie zaindeksowany w systemie. Trzecią dużą zmianą w tym zakresie są planowane spotkania z dyrektorami placówek edukacyjnych. Nie chcemy eliminować szkół z WBO. Uważamy, że takie działania nie zostałyby dobrze odebrane przez mieszkańców. Dodatkowo, w skali długofalowej, nie rozwiązałyby to żadnego problemu. Wszak w pierwszej edycji WBO domina torami były projekty sportowe, w drugiej rowerowe. Co wygra w czwartej edycji tego jeszcze nie wiemy. Ale czy wówczas też będziemy mieli iść w kierunku wyeliminowania takiego podmiotu z WBO? Bezdyskusyjnie zależy nam natomiast na tym, aby w trakcie głosowania nie wykorzystywać ani zaplecza szkoły do wprowadzania głosów, ani uczniów w trakcie godzin lekcyjnych, do ich zbierania. I na ten temat będziemy chcieli rozmawiać z dyrektorami.

Skąd te zmiany? Czemu uważamy, ze one są takie ważne? Proces WBO jest wnikliwie analizowany przez cały cykl trwania danej edycji. Regularnie spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy z nimi, odpowiadamy na setki e-maili rocznie. Jeśli do tego dołożyć ewaluację, którą kończy się każda edycja, badania ankietowe, seminaria itp., pojawia się nam bardzo duża ilość materiału do przepracowania. To na tej podstawie wyciągamy wnioski. Te z nich, które są możliwe do implementacji [najczęściej większość, co wyraźnie pokazują zmieniające się zasady WBO], pojawiają się w kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To dlatego ten proces nigdy się nie kończy i nieustannie rozwija. I tak samo będzie też w roku 2016.

A póki co, zachęcam do składania projektów w ramach WBO2016. Mamy na to dwa miesiące a zaczynamy 4 stycznia 2016r.

WBO upgrade #ver.2016
4.65 na podstawie 23 głosów

O Autorze

Bartłomiej Świerczewski

Bartłomiej Świerczewski

Od 14 lat pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od sześciu lat zajmuje się partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013 r. przeprowadziłem pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i tym projektem zajmuje się do dzisiaj. Ojciec trójki dzieci, hobbystycznie uprawiam turystykę wysokogórską, z wykształcenia doktor nauk historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.