Media i Promocja Miasto Rozwój

Trudne decyzje WBO

Baner_ocen_wbo_logo_1550x500

WBO to czasami także trudne decyzje. Niewątpliwie jest nią ta, że projekt #507 z WBO2015 dotyczący utworzenia ścieżek na wałach Ślęzy na Oporowie, Muchoborze Wielkim i Klecinie nie może być realizowany. Ponieważ nie jesteśmy w stanie go zmodyfikować w taki sposób, aby zachować jego charakter i usatysfakcjonować mieszkańców, którzy oddali na niego swoje głosy – głównie Muchobór Wielki i Klecina, , https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,507 jesteśmy zmuszeni zrezygnować z jego realizacji.
ZDJĘCIE 1
W zamian za to do realizacji przeznaczyć projekt #810 https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,810 dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska w Lipie Piotrowskiej.

Powody zmian

Projekt #507 jest jednym z ciekawszych projektów WBO2015. Jego realizacja dotyczyła bowiem mieszkańców trzech osiedli – Klecina, Muchobór Wielki, Oporów. Miała połączyć komunikacyjne dwa parki – rozbudowywany właśnie Park Tysiąclecia oraz budowany w ramach WBO2014 Park Mamuta. Niestety, mimo początkowych pozytywnych opinii uzyskanych od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który zarządza tym terenem, na etapie szczegółowych wytycznych okazało się, że stan wałów na tym odcinku jest w takiej kondycji, że nie ma możliwości ingerować w nie bez podejmowania się większej ich przebudowy. Na takie działania nie starczy nam środków, gdyż budżet projektu #507 to 500.000 PLN.

Czy ścieżki na wałach nigdy nie powstaną?

Bynajmniej. Ale trzeba będzie na nie trochę poczekać. Rzeka i jej obwałowanie znajduje się w pod opieką DZMiUW, w gestii Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Przebudowa wałów została ujęta w masterplanie i jeśli uda się pozyskać na nią środki, powinna być zrealizowana do roku 2021. Ze swojej strony zobowiązujemy się do przekazania zarządcy naszych sugestii, aby przy okazji przebudowy, zapewnić możliwość komunikacji pieszej i rowerowej. Będą one dotyczyć nie tylko krótkiego odcinka z projektu #507 z WBO2015, ale całej długości rzeki, co powinno stworzyć ciekawy szklak komunikacyjny i rekreacyjny dla mieszkańców. Takie rozwiązanie połączy już nie tylko parki Tysiąclecia i Mamuta, ale również Kleciński, Stadion Miejski, Tor Wyścigów Konnych na Partynicach, Lasek Oporowski, Lasek Kuźnicki czy ujście Ślęzy do Odry.
Dodatkowo rozmawiamy z Zarządem Zieleni Miejskiej, aby w ramach prac przy budowie Parku Mamuta, uwzględnił ciągi komunikacyjne a w Lesie Oporowskim kontynuował działania porządkowe i naprawcze. To powinno ułatwić skomunikowanie tego terenu z rzeką Ślęzą.

Co z pieniędzmi po projekcie #507

Nie zrealizujemy zatem w roku 2016 ścieżek na wałach. Zgodnie z zasadami i praktyką WBO, środki przesunięte zostaną na realizację kolejnego projektu z listy – według ilości uzyskanych głosów. Jest nim projekt #810 dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska w Lipie Piotrowskiej. Projekt uzyskał prawie 2 tys. głosów a jego realizacja będzie prowadzona na jednym z mniejszych wrocławskich osiedli. Jest to kolejny dowód na to, ze w WBO nie liczy się wielkość, a pomysł i umiejętność zebrania wokół niego zaangażowanych mieszkańców.

Trudne decyzje WBO
3.83 na podstawie 18 głosów

O Autorze

Bartłomiej Świerczewski

Bartłomiej Świerczewski

Od 14 lat pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od sześciu lat zajmuje się partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013 r. przeprowadziłem pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i tym projektem zajmuje się do dzisiaj. Ojciec trójki dzieci, hobbystycznie uprawiam turystykę wysokogórską, z wykształcenia doktor nauk historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.