Kultura Media i Promocja

„Konferencja Europejska” – kultura dla integracji

KUL_2276
Jan Wais
Autor: Jan Wais

W dniach 21-22 października w Kinie Nowe Horyzonty odbyła się „Konferencja Europejska”, którą miasto Wrocław zorganizowało we współpracy z berlińską Stiftung Zukunft Berlin oraz jedną z najważniejszych europejskich sieci i organizacji pozarządowych działających na polu kultury – A Soul for Europe.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji europejskich (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komitet Regionów), miast, które były już europejskimi stolicami kultury oraz tych, które przygotowują się do realizacji programu ESK w najbliższych latach (Leeuwarden, Valletta, Matera, Płowdiw), polscy i zagraniczni eksperci, a także europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Ogólnym celem konferencji była dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska co do roli działań w obszarze kultury podejmowanych przez miasta i regiony w procesie integracji europejskiej.

W wystąpieniach indywidualnych i dyskusjach panelowych wzięli udział reprezentanci instytucji europejskich, prezydenci miast, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, kuratorzy ESK Wrocław 2016, przedstawiciele przyszłych europejskich stolic kultury .

KUL_2413

W rozpoczynającym konferencję wprowadzeniu prezydent Dutkiewicz odniósł się do pojawiających się w ostatnim czasie w Europie Zachodniej obaw i zarzutów dotyczących stanu demokracji w Polsce. Przyznał, że partia rządząca naruszyła normy demokracji. Należy jednak pamiętać, że reakcja społeczna na te naruszenia jest bardzo zdecydowana, a w Polsce odsetek osób myślących proeuropejsko jest bardzo wysoki. Prezydent Wrocławia zaapelował o szersze spojrzenie: amerykański populizm, Brexit, wybryki angielskich chuliganów, nacjonalizm w Niemczech, Francji czy Szwecji. Zamiast pytać : „Co z tą Polską?”, należałoby raczej spytać „Co z tą Europą?”. Prezydent Dutkiewicz przypomniał uczestnikom konferencji, że jednym z haseł ESK uczynił powiedzenie kardynała Kominka: “Europa jest naszą przyszłością, nacjonalizmy są wczorajsze.”

Referat wprowadzający wygłosił ambasador Marek Prawda, do niedawna ambasador RP przy Unii Europejskiej, a obecnie przewodniczący Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Odniósł się m.in. do obecnego kryzysu w Unii Europejskiej, zaznaczając, że właściwie cała historia integracji kontynentu jest historią zarządzania kryzysami. Kultura i wzajemne poznanie przez kulturę może służyć dialogowi i wzajemnemu poznaniu. Tylko w ten sposób, poznając drugiego człowieka, tego który mieszka po drugiej stronie granicy, można zapobiec powstawaniu wrogości wobec „innego”. Ten „inny” szybko staje się „obcym”, a „obcy” – „wrogiem”. Ostatnie stadium może prowadzić do tragedii, których tak wiele Europa doświadczyła w XX w. Wrocławskim akcentami wystąpienia ambasadora Prawdy było wykorzystanie zdjęcia instalacji wrocławskiego twórcy poezji konkretnej Stanisława Dróżdża „Między”, która zdobyła wielką popularność w całej Europie. Dzieło to wciąga obserwatora, który sam staje się elementem przestrzeni „między” – przestrzeni dla dialogu i porozumienia.

W dalszej części nastąpił cykl wystąpień i dyskusji panelowych:. omówiona została m.in. rola i potencjał programu „Miasta dla Europy” oraz „narzędzie”, jakim jest program europejskiej stolicy kultury. Uczestnicy zastanawiali się, jaki może być dalszy rozwój tej koncepcji, jakie wyzwania stoją przed miastami noszącymi ten tytuł, a także przed instytucjami europejskimi i jakie nowe możliwości oferuje program w latach 2017 – 2019.

KUL_2400

Dyskutowano również o miejskich formach polityki europejskiej, wizjach aktywnej roli miast i regionów w procesie integracji europejskiej, pozycji miast po wprowadzeniu tzw. Agendy Miejskiej UE (z perspektywy Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów) – omówiono również m.in. możliwości rozszerzenia obszarów Agendy Miejskiej Unii Europejskiej o działania w zakresie polityki kulturalnej. Koncepcja konferencji zakładała dyskusję w szerokim gronie i możliwość formułowania komentarzy na temat nowej roli miast, a także europejskich stolic kultury w tej i kolejnej dekadzie. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu kultury dla budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,

W wydarzeniu było oficjalnym punktem programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ok. 300 gości z całej Europy, a także gość specjalny: pan Shuji Kogi, sekretarz generalny EU-Japan Fest. Pan Kogi jest jednym z największych znawców europejskich stolic kultury, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie i od kilku lat pomaga Wrocławiowi w realizacji wrocławsko-japońskich projektów kulturalnych.

„Konferencja Europejska” zostanie zarejestrowana w prestiżowym zestawieniu konferencji organizowanych z udziałem organizacji A Soul for Europe.

Dalsze informacje o konferencji wraz z dokładnym programem.

„Konferencja Europejska” – kultura dla integracji
5 na podstawie 10 głosów

O Autorze

Jan Wais

Jan Wais

Germanista i niderlandysta, studiował również komunikację i zarządzanie międzykulturowe w Belgii i w Holandii. W Biurze Współpracy z Zagranicą od ponad dziesięciu lat zajmuje się m.in. międzynarodowymi projektami kulturalnymi i społecznymi. Współorganizował kampanię na rzecz uzyskania przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, obecnie wrocławski koordynator realizowanego razem z Narodowym Centrum Kultury projektu "Prawo do kultury".