Kultura Miasto Wrocław bliżej

Wrocław bliżej #30 – wrocławski senior, lubię to!

seniorzy
Anna Szarycz

Wiek senioralny jest kolejnym wyjątkowym etapem naszego życia, w którym na nowo można odkrywać swój potencjał i dążyć do samorealizacji.

Wrocławscy seniorzy to wspaniała, aktywna grupa społeczna, która pokazuje, jak wykorzystać swój czas wolny, rozwijać pasję, zainteresowania, pogłębiać wiedzę, nabywać nowe umiejętności, cieszyć się wnukami i brać również aktywny udział w życiu społecznym.

Rozwój osobisty, społeczny, aktywność

Potwierdzają to zarówno studenci 10 działających we Wrocławiu uniwersytetów trzeciego wieku, jak i rosnąca rokrocznie liczba klubów seniora, prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje, parafie czy rady osiedli. Jeszcze osiem lat temu było ich 27, dziś jest już ponad 70.
Prześcigają się one w inicjatywach i propozycjach, nie tyle spędzania wolnego czasu, ile aktywnego udziału w życiu społecznym. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nauki języków obcych, kursy komputerowe, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i osobiste.

Kondycja

Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie aktywnością sportową (fitness, nordic walking, joga, basen, nawet biegi ) – seniorzy nie szukają wymówek, świadomi pełnej odpowiedzialności za swoje zdrowie są zawsze obecni, korzystają nawet z kilku cykli zajęć.
Bez wątpienia ogromną popularnością cieszą się zawsze badania profilaktyczne czy edukacja zdrowotna. Sale na wykładach specjalistów wypełnione są po brzegi, kolejki do pomiaru ciśnienia, cukru czy innych parametrów. Z szczepień przeciw grypie rokrocznie korzysta ponad 5000 seniorów .

Miasto Przyjazne Seniorom – partycypacja

To, że wrocławscy seniorzy są aktywni i mają ku temu możliwości, jest wynikiem świadomej polityki miejskiej oraz współpracy wielu podmiotów i organizacji pozarządowych.

2015 rok to III kadencja Rady Seniorów, która wspiera prezydenta w wyznaczaniu kierunków rozwoju działań miasta na rzecz wrocławskich seniorów.
Od 2007 roku działa Wrocławskie Centrum Seniora, które prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz integrującą podmioty i środowiska senioralne. Stanowi również otwartą przestrzeń wymiany doświadczeń i kreowania nowych projektów

Już 20 000 seniorów korzysta z Wrocławskiej Karty Seniora, uprawniającej do zniżek na różne wydarzenia kulturalne, projekcje filmowe, zajęcia sportowe oraz imprezy specjalne, oferowane przez 110 podmiotów, których liczba wciąż wzrasta.
Kumulacja aktywności i prawdziwe święto seniorów to oczywiście wpisane na dobre w kalendarz Wrocławia, niezwykle bogate w program SENIORALIA – w tym roku VII edycja. Zapewne znów w świąteczny nastrój wprowadzą nas tysiące kapeluszy na Rynku, a harmonogram wydarzeń z powodu liczby ofert nie zamknie się  w tygodniu.

Zarówno działalność miasta, jak i organizacji pozarządowych na rzecz seniorów doceniana jest w skali kraju. W tym roku Wrocław został uhonorowany 4 wyróżnieniami w konkursie Rzecznika Praw Obywatelskich „Złota Księga Dobrych Praktyk” , otrzymaliśmy również nominację w konkursie Dobry Klimat dla Rodziny w kategorii „samorząd przyjazny seniorom”. Te wyrazy uznania są motywujące i wzmacniają aktywność społeczną wrocławskich seniorów.
I choć w skali kraju jesteśmy wielokrotnie pionierami w formach wsparcia aktywności seniorów, to nie ustajemy w drodze i wyznaczamy sobie wciąż nowe szlaki.

Wrocław bliżej #30 – wrocławski senior, lubię to!
3.56 na podstawie 97 głosów

O Autorze

Anna Szarycz

Anna Szarycz

W urzędzie pracuje od 2005 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta miasta. Nadzoruje zadania z obszaru kultury, sportu (z wyjątkiem spraw dotyczących organizacji TWG 2017), rekreacji, turystyki, zdrowia i spraw społecznych. Jednym z największych sukcesów wiceprezydent jest zabezpieczenie blisko 4 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To jeden z najlepszych wyników w kraju.