Kultura Miasto Miejsca

Magiel Wyspa Słodowa 7

wyspa-slodowa-7-warsztaty-pwr-003

W lutym br., na chwilę przed rozpoczęciem konsultacji w sprawie kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej, odkryliśmy na strychu tejże stary, drewniany magiel, pamiętający zapewne nie ostatni, ale jeszcze wcześniejszy przełom stuleci. Zdjęcia magla pojawiły się na FB, a ktoś zażartował, że magiel stanie się symbolem żmudnego procesu konsultacji, który właśnie rozpoczęliśmy we Wrocławiu.

 

Wiele się nie nie pomylił. Pierwsze spotkania organizowane w ramach konsultacji miały bardzo gorącą atmosferę. Dyskusja i pytania dotyczyły bardziej powodów podjęcia cztery lata wcześniej [nieaktualnej już w chwili rozpoczęcia konsultacji] decyzji o sprzedaży kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej, oraz kwestii obecności lub nie w tej dyskusji prezydenta Wrocławia, niż pomysłów na przyszłość dla tego obiektu i rejonu, w którym się on znajduje.

Ze spotkania na spotkanie, przy zmiennej frekwencji, rozmowa zaczęła jednak robić się coraz bardziej konkretna. Podczas dwóch zorganizowanych warsztatach twórczo pracowało już po kilkadziesiąt osób, reprezentujących różne pomysły na kamienicę nr 7. Efektem trzymiesięcznych konsultacji, w których uczestniczyły różne osoby i środowiska, są 34 uwagi i pomysły, stanowiące załączniki do raporu, stworzonego przez nas po konsultacjach

RAPORT KONSULUTACJI W SPRAWIE WS7

Ponieważ moim zadaniem było przeprowadzenie konsultacji, z chwilą ich zakończenia i przekazania raportu prezydentowi mój wkład w ten projekt zakończył się. Mógłbym więc w tym miejscu nie kontynuować wypowiedzi, ponieważ podjęcie decyzji odnośnie do kamienicy nr 7 nie jest już częścią konsultacji. Czytający te słowa wie już jednak zapewne, że przyszłość budynku, a pośrednio i pozostałej wyspy, czy może nawet wysp, zależy od nas – mieszkańców.

Decyzją prezydenta w tym roku urząd ogłosi konkurs dla podmiotu, który będzie chciał zadbać o kamienicę. Podmiot powinien być organizacją pozarządową, która razem z partnerem strategicznym przedstawi sposób zagospodarowania tego obiektu i jego finansowania oraz adaptacji. Kamienica nie zostanie sprzedana, pozostanie na stanie urzędu, jako jego wkład w wybrane w konkursie partnerstwo. To, co będzie mogło powstać w budynku, zostanie wpisane do dokumentów konkursowych na podstawie wyników konsultacji. A te, przypomnę, skupiały się na funkcjach kulturo- i centrotwórczych, edukacyjnych i prospołecznych. Istotne było też dla mieszkańców zachowanie ogólnodostępności i możliwości finansowania z prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej, np. gastronomii czy usług hotelowych.

Nie jest to jednak jedyny uzysk zakończonych konsultacji. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że dużo ważniejsza jest ta druga rzecz. Polega ona na tym, że z chwilą publicznego podsumowania konsultacji rozpoczynamy we Wrocławiu proces tworzenia dobrych praktyk konsultacyjnych. Kierowane przeze mnie Biuro ds. Partycypacji Społecznej czeka od dziś na pomysły pod adresem konsultacje@um.wroc.pl. Niebawem będzie można zgłaszać je także za pośrednictwem naszej strony www.wroclaw.pl/rozmawia. Planujemy, że zebrany materiał poddamy szerszej dyskusji po wakacjach.

Słownik Języka Polskiego pojęcie „maglować” opisuje jako dokładne, nieustanne omawianie czegoś. Zależy nam na tym, aby wypracowane dobre praktyki ułatwiały nam ten proces. Proces, który rozpoczął się w kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej.

Magiel Wyspa Słodowa 7
4.64 na podstawie 11 głosów

O Autorze

Bartłomiej Świerczewski

Bartłomiej Świerczewski

Od 14 lat pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od sześciu lat zajmuje się partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013 r. przeprowadziłem pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i tym projektem zajmuje się do dzisiaj. Ojciec trójki dzieci, hobbystycznie uprawiam turystykę wysokogórską, z wykształcenia doktor nauk historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.