Kultura Miasto Rozwój

Jesteśmy Europejską Stolicą Kultury. Rozpoczynamy właśnie wspaniały projekt: wrocławski, polski, europejski.

inno

Opowiem Państwu o pewnym ważnym przesłaniu, które płynie z Wrocławia. Z różnych powodów chciałbym zwiększyć siłę tego przesłania. Wrocław jest chyba jedynym dużym miastem na świecie, w którym doszło do stuprocentowej wymiany ludności. Wypędzono stąd przedwojennych mieszkańców, głównie Niemców, osiedlono zaś tutaj Polaków, wypędzonych z dawnych polskich Kresów Wschodnich. Współczesny Wrocław jest zatem, w jakimś sensie, efektem działania trzech zbrodniczych „wynalazków” XX wieku: faszyzmu, komunizmu i II wojny światowej.

To one właśnie sprawiły, że — co chciałbym jeszcze raz podkreślić — Wrocław jest miastem przesiedleń, miastem, w którym nastąpiła CAŁKOWITA wymiana ludności. W 1965 roku opublikowano list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem listu był biskup wrocławski — Bolesław Kominek. List ten zawiera słynne zdanie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Jeśli pomyśleć, że zdanie to powstało ledwie 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, że napisali je Polacy do Niemców, że napisano je w mieście wypędzeń, we Wrocławiu, to nie sposób nie zauważyć, że wrocławski genius loci jest duchem pozytywnym, kształtującym coś pięknego, mądrego i wyjątkowego.

Jest również duchem miasta wspaniale odbudowanego. II wojna światowa była końcem polskiej kultury Kresów. Nie czas i nie miejsce, aby rzecz tę analizować. Warto jednak zauważyć, że w polskiej świadomości mityczne Kresy zostały przeszczepione na Ziemie Zachodnie, których stolicą jest Wrocław.
Wrocław stał się, w sensie symbolicznym, skarbcem przechowującym pamięć o tamtej świetności naszej kultury. Kultury zrodzonej w wielonarodowym tyglu. Niezwykłe jest, że właśnie to miasto – Wrocław, miasto będące na przestrzeni tysiąca lat kwintesencją środkowoeuropejskiej wielokulturowości, miasto wplątane w miliony dramatów indywidualnych istnień, pozbawianych domów i korzeni, mówi w pewnym momencie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Ze względu na to przesłanie chcieliśmy się stać Europejską Stolicą Kultury.

Szanowni Państwo!
Jesteśmy Europejską Stolicą Kultury. Rozpoczynamy właśnie wspaniały projekt: wrocławski, polski, europejski. Projekt realizowany tutaj, w mieście o tysiącletniej historii, projekt, który jest projektem Wrocławia, stał się jednak także projektem państwa polskiego. Za co raz jeszcze bardzo dziękuję.

Trzy myśli i trzy obrazki: Najpierw Księga Henrykowska, ze zbiorów naszego Muzeum Archidiecezjalnego, Księga niedawno wpisana na listę UNESCO (Pamięć Świata), zawierająca pierwsze zdanie napisane w języku polskim. Książkę tę spisywał, nieopodal Wrocławia, niemiecki mnich, pisząc po łacinie. A owo polskie zdanie wypowiedział czeski chłop zwracając się do swojej żony, Polki. Na dodatek w zdaniu tym prosił ją, aby zechciała odpocząć, kiedy on za nią popracuje.
Po drugie: „Mikrokosmos” Normana Daviesa. Tysiącletnia historia naszego miasta. I jej niemiecki tytuł: „Wrocław, kwiat Europy”.
I wreszcie komentarz kardynała Kominka do przywołanego listu polskich biskupów. W 1966 roku Kominek powiedział: „Sposób mówienia nie może być nacjonalistyczny, lecz musi być europejski w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Europa to przyszłość – nacjonalizmy są wczorajsze. (…)”

Jesteśmy „Europejską Stolicą Kultury”.  Taką właśnie! A oprócz tego? Charakteryzuje nas poczucie wolności i radości. Charakteryzuje nas potrzeba poszukiwań. Tak. Tacy także bądźmy.

Jesteśmy Europejską Stolicą Kultury. Rozpoczynamy właśnie wspaniały projekt: wrocławski, polski, europejski.
4.69 na podstawie 35 głosów

O Autorze

Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz od 2002 prezydent Wrocławia.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Matematyki Stosowanej). W 1986 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu logiki formalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach „Solidarności” we Wrocławiu. W latach 90. założył polski oddział Signium International, międzynarodowej firmy zajmującej się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. Był także współtwórcą Radia Eska.
Okres prezydentury Rafała Dutkiewicza związany jest z największą liczbą inwestycji w powojennej historii Wrocławia. Na przestrzeni lat z pieniędzy publicznych na inwestycje wydano we Wrocławiu łącznie 15 miliardów zł. W tym czasie w aglomeracji wrocławskiej powstało ponad 40 tys. nowych miejsc pracy utworzonych przez inwestorów zagranicznych i ponad 120 tys. utworzonych przez lokalny biznes. Trzy razy z rzędu wybrany najlepszym prezydentem w Polsce w rankingu Newsweeka (2010, 2011, 2012), a w roku 2013 Superprezydentem. Ma 56 lat.