Edukacja Miasto

Wrocław w Rankingu Perspektywy

Road sign to  education and future

W ostatnich tygodniach cała Polska skupiona jest na reformie edukacji. Obserwujemy wzmożoną aktywność rodziców i nauczycieli, a praca całego departamentu edukacji skoncentrowana jest na reorganizacji sieci szkół. Może dlatego tegoroczny ranking perspektyw przeszedł niezauważalnie przez media i nie wzbudzał takich emocji jak w ubiegłych latach.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy to prestiżowe i ogólnopolskie przedsięwzięcie. Cechuje go obiektywność i transparentność. Szkoły są poddawane szczegółowej ocenie opartej na wcześniej ustalonych kryteriach. Placówki sklasyfikowane w pierwszej setce otrzymują tytuł – „Złotej Szkoły”, w drugiej setce – „Srebrnej Szkoły”, w trzeciej setce – „Brązowej Szkoły”. Oceniane są wg następujących kryteriów i wag:

w przypadku liceów ogólnokształcących:

  • 1) wyniki szkoły na egzaminie maturalnym (25% z przedmiotów obowiązkowych i 45% z przedmiotów dodatkowych),
  • 2) sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (30%),

w przypadku techników:

  • 1) wyniki na egzaminie maturalnym (20% z przedmiotów obowiązkowych i 30% z przedmiotów dodatkowych),
  • 2) sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (20%),
  • 3) wyniki egzaminu zawodowego (30%).

 

Chciałbym podkreślić rangę konkursu i docenić osiągnięcia wrocławskich szkół, przybliżając Państwu tegoroczne wyniki. Trochę odwrócę kolejność aby zaakcentować, sukces Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, które zajęło szóste miejsce w grupie techników. Jest to ogromny postęp względem poprzedniego roku – aż 44 pozycje.

Najwyżej sklasyfikowaną wrocławska szkołą jest, podobnie jak latach poprzednich, Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej. Kolejny rok w pierwszej piątce najlepszych szkół w Polsce to ogromne osiągnięcie. Wielkim sukcesem jest również awans z dwunastej pozycji na miejsce ósme Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza. W pierwszej setce znalazły się również Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego (24), Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (52), Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego (76). Wszystkie placówki otrzymały tytuł „Złotej Szkoły”.

Należy również zwrócić uwagę na rekordowy awans Technikum nr 11 w Zespole Szkół Budowlanych z pozycji pozarankingowej +300 na miejsce sto trzecie.

Dziękuję nauczycielom, rodzicom oraz dyrektorom szkół za zaangażowanie w codzienną pracę nad rozwojem naszej młodzieży. Sukcesy w rankingu Perspektyw oraz wysoki poziom edukacji we Wrocławiu są Waszą zasługą. Życzę sił i determinacji na kolejne lata pracy. Z naszej strony macie Państwo pełne wsparcie. Zdominujmy ranking wrocławskimi szkołami !!!

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nazwa szkoły Miejsce w rankingu w roku:
2017 2016
TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Zespole Szkół nr 14 5 4
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza 8 12
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego 24 29
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 52 40
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 76 82
TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 107 86
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego 117 142
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry w Zespole Szkół nr 5 139 129
TYTUŁ BRĄZOWEJ SZKOŁY Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej 361 374
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół nr 22 375 441
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej 423 318
Liceum Ogólnokształcące nr I 466 377

 

TECHNIKA

Nazwa szkoły Miejsce w rankingu w roku:
2017 2016
TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych 6 50
TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY Technikum nr 11 w Zespole Szkół Budowlanych 103 pow. 300
Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej 107 72
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie 141 118
TYTUŁ BRĄZOWEJ SZKOŁY Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 284 pow. 300
Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych 289 117
Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23 292 295

 

Wrocław w Rankingu Perspektywy
4.79 na podstawie 19 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.