Edukacja Miasto

W tym roku szkolnym wszystko będzie inne…

szkola

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego wzbudza szczególne emocje i zainteresowanie z powodu wchodzących w życie gruntownych zmian w systemie oświaty. W nowej strukturze rusza też wrocławska edukacja. W sieci szkół 55 podstawówek przekształcono z 6-letnich na 8-letnie, obecnie we Wrocławiu jest ich razem 78, o 8 więcej niż było. Ponadto 13 gimnazjów jest wygaszanych, 13 gimnazjów włączano do szkół podstawowych (w tym jedno z dniem 1.09.2018), 14 gimnazjów przekształcono w szkoły podstawowe (w tym dwa z dniem 1.09.2018). Startuje 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum plastyczne, 15 techników, 9 szkół branżowych I stopnia. Mieliśmy niecały rok na ułożenie sieci po nowemu, nie otrzymując na ten cel dodatkowych środków. Propozycje sieci powstały w oparciu o demografię, analizę mieszkalnictwa, możliwości szkół. Ściśle współpracowaliśmy z Biurem Rozwoju Wrocławia i Urzędem Stanu Cywilnego. Tworząc sieć chcieliśmy zminimalizować ilość niezadowolonych ze zmian głosów. Teraz zobaczymy, jak się to udało, i jakie będą opinie rodziców na temat reformy.

Wakacje szczególnie pracowite

W lipcu i sierpniu prace szły pełną parą, bo oprócz bieżących remontów, które mamy w szkołach co roku, musieliśmy zdążyć z przygotowaniem szkół podstawowych dla siedmiolatków. Z kolei w budynkach szkół gimnazjalnych, w których powstały teraz szkoły podstawowe, musiały być przebudowane sanitariaty, wydzielone świetlice, a na zewnątrz place zabaw. Do tego dochodzą nowe meble, pomoce naukowe i księgozbiór, a także stołówki lub miejsce na catering oraz pracownie biologiczne, chemiczne i fizyczne. Oczywiście, ze względu na ogrom zmian, prace dostosowujące szkoły będą odbywać się też w trakcie roku szkolnego. Nie wszystko udało się zrobić od razu z uwagi na niewystarczający czas i środki. Przez wakacje na samo dostosowanie budynków przeznaczyliśmy 10 mln zł.

Łagodzenie skutków reformy

O reformie jest bardzo głośno w kontekście likwidacji gimnazjów, ale trzeba też jasno powiedzieć, jak wpłynęła ona na liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach. Mimo wszelkich możliwych zabiegów ze strony Miasta miejsc zabrakło dla trzylatków, bo przedszkola z 3-letnich stały się 4-letnie i ok. 3,5 tys. sześciolatków zamiast pójść do pierwszej klasy – zostało w przedszkolach.

Przypomnę, że 2 lata temu umieszczaliśmy sześciolatki w klasach pierwszych, a przedszkola z 4-letnich stały się 3-letnimi. Teraz na skutek zmienionych przepisów proces zostaje odwrócony.

Z prostych wyliczeń wynika, że gdyby nie liczne inwestycje oświatowe we Wrocławiu, deficyt miejsc przedszkolnych mógłby wynieść nawet 3,5 tys. Ale Miasto wybudowało 2 nowe zespoły szkolno-przedszkolne na ul. Karpnickiej i Kłodzkiej, nowe przedszkole na ul. Zwycięskiej, przeprowadziliśmy również szereg drobnych inwestycji, dzięki którym mamy dziś nowe miejsca. Udało się powiększyć liczbę miejsc także dzięki dobrej współpracy z innymi organami, które prowadzą przedszkola na naszych warunkach – tzn. dostają 100% dotację i nie mogą pobierać czesnego. To spowodowało, że problem z miejscami w przedszkolach się zmniejszył, ale wciąż jest – i to mimo tego, że w ostatnich latach co roku przygotowujemy 1 000 nowych miejsc. Nie byłoby tego problemu, gdyby nie reforma edukacji.

Inwestycje oświatowe

W tym roku szkolnym oddajemy do użytku aż cztery duże inwestycje oświatowe. Trzy wyremontowane to: Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Górnickiego, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 przy ul. Karpnickiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 przy ulicy Kłodzkiej i jedna, wybudowana zupełnie od podstaw, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Kuronia. Prace modernizacyjne i inwestycyjne prowadzono również przy ul. Suwalskiej, Wietrznej, Karpnickiej. W sumie na budowę i rozbudowę 19 szkół wydano niemal 300 z 460 mln zł. Pozostałe 160 mln zł przeznaczono na 29 inwestycji przedszkolnych, m.in. na przedszkola przy ulicy Dożynkowej, Semaforowej, czy Zwycięskiej. Tylu nowych szkół i przedszkoli jeszcze nie było. Przypomnę, że od kilku lat, co roku, wydajemy na to ok. 130-150 mln zł.

zsp-10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Rumiankowa

zsp-20

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20, ul. Karpnicka

zsp-22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22, ul. Kłodzka

p-23

Przedszkole nr 23, ul. Zwycięska

Kierunki na nowy rok szkolny

Przy każdej okazji zwracam uwagę, że mimo tych zawirowań organizacyjnych i utrudnień, we Wrocławiu nie rezygnujemy z edukacji na najwyższym poziomie. Nadal najważniejszy jest uczeń. Bardzo liczę na naszych nauczycieli i ich chęć do pracy z wykorzystywaniem nowych metod. Stawiamy na rozwój kreatywności, m.in. poprzez udział w programach Destination Imagination czy Odyseja umysłu. Z budżetu miejskiego będziemy w dalszym ciągu finansować Szkołę w mieście, edukację w miejscach pamięci czy zajęcia sportowe.

Mamy też nowe propozycje. W ramach priorytetu „Nowe technologie w nauczaniu” będą realizowane programy modernizacji pracowni edukacyjnych, wyposażania sal w tablice interaktywne, rzutniki i nowoczesny sprzęt. Mam nadzieję, że hitem okaże się projekt E-Pionier dotyczący kontrolowanego używania smartfonów przez uczniów na terenie szkoły. Jest to innowacyjne rozwiązanie badające bezpieczeństwo uczniów.

Z kolei w ramach „Promocji zdrowia” będziemy współpracować z fundacją Medicover, prowadzącą opiekę indywidualną u uczniów z ryzykiem chorób cywilizacyjnych, poprzez badania przesiewowe w szkołach podstawowych. W najbliższym czasie planujemy też uruchomienie gabinetów dentystycznych w 10 placówkach.

Oczywiście, że bez wysokich kosztów reformy wyliczonych na 100 mln zł – zarówno inwestycyjno-remontowych jak i osobowych – mogłoby udać się więcej, ale mimo tego dobrze przygotowaliśmy się na ten wrzesień, stąd mam pewność, że będzie to dobry rok.

cover photo by Element5 Digital
W tym roku szkolnym wszystko będzie inne…
4 na podstawie 4 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.