Edukacja Miasto

Trwa rekrutacja do przedszkoli. Ponad tysiąc miejsc czeka

_MG_8480_1
Anna Szarycz

Zapewnienie miejsc dzieciom w przedszkolach to od zawsze jeden z najważniejszych priorytetów miasta.

Obserwując potrzeby mieszkańców, staramy się jak najlepiej na nie odpowiadać: planując organizację sieci wrocławskich przedszkoli i oddając mieszkańcom kolejne inwestycje w obszarach, gdzie potrzeby są największe.

Obecnie, po zakończeniu podstawowych terminów rekrutacji, wciąż mamy oferty opieki przedszkolnej. W ofercie jest ok. 1000 wolnych miejsc dla przedszkolaków. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do korzystania z rekrutacji uzupełniającej bezpośrednio w placówkach przedszkolnych, która trwa do 31 sierpnia. Listę wolnych miejsc rodzice mogą znaleźć na stronie internetowej www.edu.wroclaw.pl

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać również dzieci w wieku 2,5 lat, które będą mogły kontynuować edukację przedszkolną w kolejnych latach jako 3- i 4-latki. Już w roku szkolnym 2014/2015 z takiej oferty korzysta ok. 300 dzieci. Przygotowując przedszkola do przyjęcia młodszych dzieci, dostosowujemy zaplecze dydaktyczne i zapewniamy wykwalifikowaną kadrę.

Ten rok z pewnością jest rokiem szczególny z uwagi na liczbę zmian legislacyjnych i związanych z tym wyzwań organizacyjnych. Nie możemy uznać aktualnej sytuacji po pierwszych etapach rekrutacji za wyznacznik pewnych trendów w tym obszarze. Jesteśmy w procesie zmian, które musimy obserwować i do nich stopniowo dostosowywać organizację opieki nad dziećmi w mieście.

Analizując wyniki tegorocznej rekrutacji, musimy również patrzeć na przyszły rok, który także będzie kolejnym ważnym etapem w procesie wdrażanych zmian organizacyjnych. Musimy być przygotowani na przyjęcie do przedszkoli dzieci 5- i 6-letnich, które jeszczew tym roku mogły brać udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w szkołach już nie mogą być prowadzone oddziały przedszkolne, dlatego dzieci 5-letnie i 6-letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym będą tylko w przedszkolach, co wymaga zabezpieczenia miejsc.

Widzimy również, z jednej strony, wiele dostępnych miejsc opieki przedszkolnej w centrum miasta, gdzie od lat było na nie zapotrzebowanie. Z drugiej zaś obserwujemy rejony z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Mając to na uwadze, wciąż staramy się uelastyczniać rozmieszczenie miejsc przedszkolnych, poszukując różnych form organizacji tej opieki. Realizujemy nowe inwestycje, zapraszamy również placówki niepubliczne, działające w tych rejonach, do zorganizowania opieki na zasadach obowiązujących w placówkach publicznych.

Trwa rekrutacja do przedszkoli. Ponad tysiąc miejsc czeka
3.47 na podstawie 91 głosów

O Autorze

Anna Szarycz

Anna Szarycz

W urzędzie pracuje od 2005 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta miasta. Nadzoruje zadania z obszaru kultury, sportu (z wyjątkiem spraw dotyczących organizacji TWG 2017), rekreacji, turystyki, zdrowia i spraw społecznych. Jednym z największych sukcesów wiceprezydent jest zabezpieczenie blisko 4 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To jeden z najlepszych wyników w kraju.