Edukacja

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

rynek2

Za nami kolejny rok szkolny

Właśnie rozpoczęły się wakacje. Choć mam wrażenie, że dopiero co planowaliśmy, jak będzie wyglądał rok 2016/2017, to dziś nadszedł już czas na jego podsumowanie.

W minionym roku wrocławski system edukacji objął 16,5 tys. przedszkolaków i blisko 61 tys. uczniów, z czego 9 tys. to absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku po raz pierwszy szkoły podstawowe nie miały swoich absolwentów.

Współpracowaliśmy z 237 dyrektorami szkół, ponad 10 tys. nauczycieli, 4 tys. pracownikami administracji i obsługi, a także z rodzicami i opiekunami uczniów, wieloma instytucjami oraz związkami zawodowymi. Za ten rok partnerskiej współpracy chcę serdecznie podziękować, gdyż był szczególnie pracowity.

Edukacja zawsze stanowiła jeden z najważniejszych obszarów w naszym Mieście. Tak było i w tym roku. Przypomnę, że budżet edukacyjny to 1,1 mld zł rocznie, co stanowi ponad 1/4 całego budżetu miejskiego. Taka ilość wydatkowanych na edukację środków oraz liczność grupy związanej z edukacją (o czym świadczą przywołane liczby) potwierdzają ten fakt.

Nowa sieć szkół

W roku 2016/2017 reforma systemu oświaty spowodowała konieczność gruntownego przemodelowania wrocławskiej sieci szkół tak, aby od 1 września 2017 r. mogły ruszyć 8-letnie szkoły podstawowe i branżowe szkoły I stopnia, a od września 2019 r. 4-letnie licea. Analizowano szczegółowo sytuację każdej z placówek oświatowych oraz przygotowano propozycje najlepszych rozwiązań, mając na uwadze dostępne środki i infrastrukturę. Działania prowadzono w taki sposób, aby przede wszystkim, zabezpieczyć interes ucznia i rodzica w nowym ustroju szkolnym. Mam poczucie, że dzięki prowadzonemu stale dialogowi społecznemu to nam się udało.

Rok ten był też rokiem intensywnych prac inwestycyjnych, dzięki czemu przy ul. Zwycięskiej, Suwalskiej, Karpnickiej, Kłodzkiej i Okulickiego za łączną kwotę 91,1 mln zł uda się uruchomić niemalże 1 000 nowych miejsc przedszkolnych. Budowano lub rozbudowywano także bazę szkolną przy ul. Kłodzkiej na 750 miejsc za 31 mln zł, przy ul. Karpnickiej na 1200 miejsc za 42 mln zł, przy ul. Stanisławowskiej na 300 miejsc za 14,7 mln zł, przy ul. Rumiankowej na 300 miejsc za 7,8 mln zł i przy ul. Jacka Kuronia – 600 miejsc za 36,4 mln zł. Łącznie uzyskamy 3 150 miejsc w szkołach podstawowych i liceum za 131,9 mln zł.

szkola-2

szkola-3

szkola-4

szkola-5

Działania planowe

W ostatnim roku słowo „reforma” było odmienione przez wszystkie przypadki. Skupialiśmy się wokół liczb – oddziałów, nauczycieli zagrożonych utratą pracy, kosztów wprowadzanych zmian, środków potrzebnych na przystosowanie bazy.

My się we Wrocławiu przeciwko takiemu nastawieniu nieco buntowaliśmy, akcentując mocno, że nie wolno nam zgubić ucznia, bo to on jest najważniejszy. Podkreślę w tym miejscu, że dzięki zaangażowaniu wrocławskich nauczycieli udało się zrealizować edukacyjny plan Wrocławia na najwyższym poziomie. W czasie organizacyjnych zmian, mogliśmy na nich liczyć. Nie zabrakło codziennego zapału do pracy z uczniem, chęci odkrywania uzdolnień, czy pomocy w przełamywaniu barier. To właśnie Ich entuzjazm i niespożyte siły pomagały młodym kształtować motywację wewnętrzną i poczucie własnej wartości, a także stanowiły zachętę do korzystania z wielu ofert wrocławskiej edukacji.

Bogata oferta edukacyjna

Wiele wydarzeń szkolnych łączy się z tym, co dzieje się w naszym mieście. Eventy, o których głośno jest nie tylko tutaj, ale i na całym świecie stają się inspiracją do wielu działań na gruncie szkolnym. Dla uatrakcyjniania aktywności ruchowej sprzyjający był fakt organizacji przez Miasto The World Games 2017, które rozpoczną się 20 lipca. Uczniowie byli widoczni w przygotowaniach Wrocławia do światowych igrzysk, poprzez m.in. kontynuację Road Flag w 20 przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, udział w Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych. Dzięki takim działaniom, wrocławskim uczniom znane są dyscypliny sportów nieolimpijskich, o których jeszcze niedawno mało kto słyszał – bulle, biegi na orientację, football flagowy, karate, lacrosse, squash, kręgle, korfball.

szkola-7

Miniony rok szkolny był bardzo udany dla rozwoju kreatywności. Świetnie rozwijał się program „Lekcje twórczości – TRP w praktyce”, w którym uczestniczyło 109 szkół podstawowych i przedszkoli. Sprawdziła się też Akademia Talentów i Uzdolnień. Rezultaty prowadzonych systemowo działań widoczne były już na marcowej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności 2017 organizowanej w Hali Stulecia, gdzie podium zdominowali wrocławianie, zdobywając 6 pierwszych miejsc, 5 drugich i 3 nagrody specjalne. Podobnie na olimpiadzie światowej, gdzie i w tym roku nasze drużyny zdobywały wysokie noty, o czym pisałem już wielokrotnie w oddzielnych wpisach.

szkola-1

Spełnienia wakacyjnych marzeń

Z wrocławskimi uczniami spotykam się naprawdę często i mam wiele okazji by widzieć ich w działaniu. Mam przekonanie, że są to młodzi obywatele świata, kultury i nauki i że strategia jaką przyjął Wrocław, by stawiać na młodych, się opłaca. To otwarci ludzie, świadomi swoich możliwości i znający swoją wartość. Dziękuję za ich ciągły głód wiedzy, gratuluję dociekliwości, pomysłowości, chęci rozwijania zainteresowań i ambicji oraz nastawienia na sukces.

Teraz czas na wypoczynek, życzę żeby wakacje były wyjątkowo udane.

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
4.29 na podstawie 7 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.