Edukacja Miasto

Na okoliczność Jubileuszu 70-lecia Polskiego Środowiska Akademickiego we Wrocławiu.

aula_uwr
Tadeusz Luty

Rok to ważny dla środowiska akademickiego Wrocławia, rok Jubileuszu. Zważywszy, ze społeczność naszego miasta, a także jego władze samorządowe, podkreślają często satysfakcję z istnienia silnego ośrodka naukowego i licznej społeczności studentów, jest to okazja do wyrażania nie tylko gratulacji ale i kreślenia planów na przyszłość. Uczelnie Wrocławia obchodzą ten Jubileusz wedle swoich harmonogramów i uroczystości lokalnych, a kulminacja środowiskowa jest przewidziana na 13 listopada, Święto Nauki Wrocławskiej. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (KRUWOZ) zarysowało plan obchodów środowiskowych, a Wrocławski Oddział TVP już zainicjował wsparcie medialne. Ufam, że wnet Rada Miejska Wrocławia podejmie stosowna uchwałę i uświetni Jubileusz 70-lecia.

Prezydent Wrocławia podjął inicjatywę powołania Komitetu Wspierającego Obchody 70-lecia Polskiego Środowiska Akademickiego i zaprosił do niego liczne grono liderów przedsiębiorstw, świata kultury, polityków i duchowieństwa. 25 maja przy udziale Kolegium Rektorów spotkanie Komitetu zostało zwieńczone podpisaniem deklaracji wsparcia dla obchodów Jubileuszu.

Swoistym prezentem Prezydenta dla naszego środowiska będzie koncert wieńczący Święto Nauki zaplanowany w Narodowym Forum Muzyki na wieczór 13 listopada. Pieczę artystyczną nad koncertem sprawuje Rektor Akademii Muzycznej, J.M. Prof. Krystian Kiełb i Jemu pozostawmy przywilej poinformowania o atrakcyjności zaproszonych artystów i repertuarze.

Cieszę się, że staje się tradycją wieńczenie obchodów jubileuszowych koncertem wspieranym przez Prezydenta Wrocławia. Przed dziesięcioma laty „artyści, naukowcy i politycy grali, śpiewali i wspominali na koncercie My Wrocławianie, który z okazji 60-lecia środowiska akademickiego odbył się 14 listopada 2005 roku w Dużym Studio Polskiego Radia jak czytamy w Pryzmacie (listopad 2005) miesięczniku Politechniki Wrocławskiej. Przytoczmy jeszcze i ten szczegół… ”wydarzeniem wieczoru była piosenka Mój Wrocław w wykonaniu Prezydenta Rafała Dutkiewicza, posła Stanisława Huskowskiego i Stanisława Pelczara, prezesa Zarządu Polskiego Radia Wrocław”. Może i w tym roku, podobnie jak przed 10 laty, Pani Redaktor Lena Kaletowa, niestrudzona w dokumentowaniu historii naszego środowiska, złoży archiwalne nagrania radiowe z filmami dokumentującymi początki nauki we Wrocławiu, głosy sław naszej powojennej nauki i kultury z obrazami przedstawiającymi wartowników Straży Akademickiej. Bo tak powstawała nauka we Wrocławiu 70 lat temu.

Na okoliczność Jubileuszu 70-lecia Polskiego Środowiska Akademickiego we Wrocławiu.
4.45 na podstawie 11 głosów

O Autorze

Tadeusz Luty

Tadeusz Luty

Profesor Tadeusz Luty ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej gdzie w 1968 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 1980 roku. Jest wybitnym autorytetem w dziedzinie fizyko chemii ciała stałego. Od 2002 przez dwie kadencje (do 2008) pełnił funkcję rektora Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej na Wydziale Chemicznym. Gościnnie wykładał na licznych uczelniach zagranicznych w USA, Francji i Japonii. Został członkiem rad naukowych Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, wchodził w skład organów doradczych przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, następnie został powołany na honorowego przewodniczącego KRASP. W 2012 prezydent został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.