Edukacja Miasto

Język Maszyn – kontynuacja

jm

Bilans projektu

Blisko dwa lata temu pisałem o uczniu przyszłości prezentując i polecając projekt kodowania dla wrocławskich szkół pod nazwą Język Maszyn. Dziś chciałbym przypomnieć, że nasze działania rozpoczęte w 2012 roku z inicjatywy Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza poprowadziły nas do stworzenia oryginalnego sposobu pozwalającego na płynne przejście od zabawy do prawdziwego programowania. W tym czasie przeszkolono wielu nauczycieli, zorganizowano cały szereg warsztatów programowania i w konsekwencji sfinansowano zajęcia dodatkowe uczące kodowania. Wszystko to przy ścisłej współpracy z Akademią Młodych Uczonych i Artystów.

W projekt od samego początku zaangażowane były zarówno umysły ścisłe, jak i humaniści, wskazując tym samym, że przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, kreatywny i rozwojowy. Gmina zainwestowała ponad 0,5 mln zł po to, by promować naukę programowania oraz algorytmicznego i logicznego myślenia od najmłodszych lat.

jm1

Edukacyjne priorytety Miasta

Podczas inauguracji roku szkolnego mówiłem o priorytetach edukacyjnych Miasta ukierunkowanych na nowe technologie, promocję zdrowia i oczywiście kreatywność. Warto wspomnieć, że geneza dzisiejszej edukacji wrocławskiej tak mocno opartej na elektronicznych narzędziach wynika właśnie z rozpoczęcia już kilka lat temu takich projektów jak Język maszyn. Obecnie utrzymanie wrocławskich standardów edukacyjnych opartych na innowacyjności i kreatywności są gwarancją rozwoju.

Wrocław zawsze na czele

Pionierskie projekty Wrocławia i działania prowadzone w naszych szkołach znane są w całej Polsce i nie pozostają bez echa. Tak jest i w przypadku kodowania.

O tym jak konieczna w obecnych czasach jest to umiejętność, świadczy fakt ujęcia jej w nowej podstawie programowej. Od września bowiem MEN postanowiło włączyć programowanie, jako stały element kształcenia powszechnego. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to m.in.: „ kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie”.

W nowym roku szkolnym programowanie będzie stałym elementem kształcenia od klasy I szkoły podstawowej, w związku z czym dalsza realizacja założeń dotyczących nauki programowania odbywać się już będzie w edukacji formalnej.

Wprowadzona zmiana potwierdza trafność wyboru takiego kierunku w edukacji wrocławskiej i słuszność finansowania zajęć dodatkowych. Dziś na pewno będzie nam łatwiej, bo mamy ponad 5-letnie doświadczenia w tym obszarze. Dla wrocławskich nauczycieli nie jest to już nowość. Doskonale znają te zagadnienia w pracy z uczniami na różnych poziomach edukacyjnych. Stosowane dotychczas metody nauczania będą mogli nadal wykorzystać realizując zajęcia w nowej podstawie programowej.

Zaproszenie do dalszej współpracy

Autorzy programu edukacyjnego poświęconego kodowaniu dołożyli wszelkich starań, aby zostały spełnione wymogi wynikające z nowych przepisów i aby metoda mogła być wykorzystywana na zajęciach. Chciałbym przypomnieć, że cały czas jest możliwość pobierania i zapoznawania się z aplikacjami tworzącymi wrocławskie kodowanie, dostępnych pod tym linkiem.

Wszystkim tym, którzy dotychczas brali udział w projekcie Język maszyn, pozwalającym młodym wrocławianom o różnych zainteresowaniach rozwijać swoje szanse przy wykorzystaniu postępu technologicznego, dziękuję za zaangażowanie i proszę o dalsze uczestnictwo.

Ponadto dla nauczycieli, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę w tym zakresie i dowiedzieć się, jak wykorzystać JM na zajęciach, będziemy organizować szkolenia w najbliższym czasie.

Polecam zatem śledzić aktualności umieszczane na stronie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dotyczące organizacji kolejnych szkoleń z programowania.

Zachęcam do aktywności na tym polu, dzięki której potwierdzimy, że to właśnie we Wrocławiu, w każdej szkole mamy wykwalifikowaną kadrę z programowania i uczniów wykazujących umiejętności kodowania, myślenia logicznego i algorytmicznego.

To z pewnością pozwoli zachować pozycję lidera i da pewność, że wrocławska edukacja idzie w dobrym kierunku.

jm2

jm3

cover photo by Artem Sapegin
Język Maszyn – kontynuacja
5 na podstawie 4 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.