Edukacja Miasto

Jedno słowo, a tyle znaczeń. O tym, że warto rozmawiać…

Jesteśmy w czasie dynamicznych zmian systemu oświaty w Polsce. Nie ukrywam, że jest to nadzwyczaj wymagający okres również dla wrocławskiej oświaty. Tworzymy nową sieć szkół, dokładając wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby uczniów i ich rodziców. Dbamy o to, aby o swoich działaniach i wypracowanych rozwiązaniach informować na bieżąco zainteresowanych. Niestety mimo to zdarza się, iż dochodzi do pewnych nieporozumień w komunikacji, a nasze działania mające sprzyjać lokalnym społecznościom, są odbieranie w sposób odwrotny do intencji.

Aktualnym przykładem jest sprawa Szkoły Podstawowej nr 119. W drodze dialogu z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją placówek oraz kuratorem oświaty wypracowaliśmy rozwiązanie, które zostało zaakceptowane przez zainteresowane strony. Wyjaśnialiśmy również przyczyny powstania tej trudnej dla wszystkich sytuacji. A zaczęło się od słowa likwidacja. Najczęściej jest ono rozumiane jako zakończenie działania placówki, zwolnienie nauczycieli i opuszczenie budynku. Reakcje wśród rodziców na słowo likwidacja są jednoznaczne i ostre. Rozumiem to, bo każdy z nas zawsze będzie walczył o dobro swoich dzieci. Jednakże likwidacja w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oznacza też każde działanie mające na celu zmianę siedziby placówki, czy połączenie placówek. Nie jest to jedynie likwidacja w znaczeniu potocznym tego słowa.

We Wrocławiu każdy uczeń jest wyjątkowy, nie tylko ten szczególnie uzdolniony, ale i ten potrzebujący wsparcia. Rozwój talentów, wzmacnianie mocnych stron i wyrównywanie deficytów przejawiają się w szeregu działań.

Od samego początku tworzenia nowej sieci szkół, zgodnie z zapowiadaną reformą oświaty, dbaliśmy o to aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli zapewnione odpowiednie miejsce we wrocławskiej edukacji. Na żadnym etapie prac nie mieliśmy zamiaru zamykania Szkoły Podstawowej nr 119. Przeciwnie – widząc rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi edukacyjne – postanowiliśmy uruchomić od nowego roku szkolnego oddziały terapeutyczne w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej.

Niestety głównym problemem jest fakt, że szkoła terapeutyczna, jako rodzaj placówki, nie funkcjonuje w przepisach prawa. Zachowując w sieci szkół SP 119 w dotychczasowym kształcie jesteśmy skazani na odrzucenie uchwały z powodów prawnych, co zablokuje zmiany w całym mieście. Musimy wypełnić zapisy ustawodawcy, chcąc jednocześnie zachować charakter kształcenia w SP 119. Rozwiązaniem jest połączenie SP 119 z sąsiadującą SP 99. Kształcenie nadal będzie odbywać się tym samym budynku, kadra pedagogiczna i administracja placówki pozostanie bez zmian. Nie przewidujemy zwolnień. Nie będzie żadnej ingerencji w składy osobowe klas. W pewnym sensie zostanie zachowana autonomia placówki. Będzie to sytuacja tymczasowa. Dajemy sobie i rodzicom czas na znalezienie formuły, pozwalającej w kolejnych latach powołać zgodnie z prawem, w pełni samodzielną szkołę terapeutyczną.

Wspólne rozwiązanie, które zostało wypracowane w czasie spotkań rodziców i kadry pedagogicznej z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego, jest gwarantem zachowania dotychczasowej formy kształcenia w budynku przy ul. Bytomskiej 7, a także początkiem prac nad powołaniem nowej placówki.

Dziękuję rodzicom, nauczycielom i dyrekcji obu placówek za otwartość i wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Cieszę się, że wszyscy walczymy o dobro dzieci, bo to ono jest ostatecznie najważniejsze.

Jedno słowo, a tyle znaczeń. O tym, że warto rozmawiać…
4.72 na podstawie 18 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.